Nieuwe minor SMART and SHARED Cities over digitalisering en de stad

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities komt in het nieuwe academisch jaar met de minor SMART and SHARED Cities. De minor belicht de smart city-thematiek vanuit verschillende disciplines. Wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit stelden het onderwijsprogramma samen. Het programma bestaat uit een combinatie van data science, bestuurlijke en sociale wetenschappen.

bramBram Klievink, hoogleraar bestuurskunde met speciale aandacht voor digitalisering en publiek beleid aan de Universiteit Leiden, is een van die betrokken wetenschappers. Hij vertelt dat door de ontwikkeling van de minor SMART and SHARED Cities een echte community tussen de drie LDE-universiteiten wordt gebouwd, waarbij de bestuurlijke en technologische ontwikkelingen in de stad gezamenlijk worden belicht. Dit geeft Klievink de kans om na te denken hoe deze thematiek een plek kan krijgen in het onderwijs. 'Het ontwikkelen van een gezamenlijk multidisciplinair onderwijsprogramma is ontzettend leuk en leerzaam'.

Complexe bestuurlijke vragen

rotterdamDe minor belicht technologie in stedelijke context vanuit verschillende disciplines. Ondanks de verschillende expertises vindt Klievink het toch makkelijk om met hen te communiceren: 'Een samenwerking als deze dwingt om alle invalshoeken een plek te geven, niet alleen in het programma maar ook ten opzichte van elkaar. Dit zorgt, bewust en onbewust, voor een hechte band doordat wij dezelfde interesses delen.'

Klievink richt zich op de bestuurlijke kant van de slimme stad. De module ‘Governing the smart city’ ontwikkelt hij samen met Alex Ingrams, universitair docent Bestuurskunde. Bij de ontwikkeling van de slimme stad zijn veel partijen betrokken. ‘De lijnen en verschillende belangen zijn niet altijd duidelijk vanaf de buitenkant’, vertelt Klievink.

   Veel steden zijn aan de slag gegaan met smart city-ontwikkelingen en dat heeft daadwerkelijk effect op de stedelijke omgeving, de inwoners en het openbaar bestuur.

‘In het verleden zijn veel steden aan de slag gegaan met smart city-ontwikkelingen, maar elke stad doet het weer anders. Veel concrete en tastbare dingen hebben daadwerkelijk effect op de stedelijke omgeving, de inwoners en het openbaar bestuur. Daarom kunnen we in onze module veel voorbeelden vanuit de praktijk gebruiken.’

De module belicht de complexe bestuurlijke vragen, waarbij er wordt gekeken naar de vooronderstellingen, denkbeelden en dynamiek van alle spelers in het veld. Klievink: 'Het zit in de interpretatie van verschillende belangen. Er moet aansluiting gevonden worden met de burger en hoe deze strategieën zich vertalen naar concrete projecten en de inzet van technologie.' De bestuurlijke vraag bevindt zich op het snijvlak van al deze belangen.

   Wij hopen de studenten met deze minor een gevoel voor deze complexiteit te kunnen geven, waarbij ze begrip ontwikkelen voor de rol van het openbaar bestuur met betrekking tot smart city-ontwikkelingen en de vele, verschillende partijen die daarbij betrokken zijn.”

Leiden-Delft-Erasmus Minor: SMART and SHARED Cities

Het doel van de minor is om studenten van de LDE-universiteiten via een case-based learning kennis te laten maken met verschillende smart city-concepten. De onderliggende complexiteit van moderne steden, in samenhang met stedelijke technologieën, data science, bestuurskunde en burgerparticipatie komen aan bod. Studenten leren wat een slimme stad is en hoe de verschillende spelers in het veld zich tot elkaar verhouden. 

Meer informatie

Nieuwe onderwijsontwikkelingen

Bij de gezamenlijke ontwikkeling van de minor moeten Klievink en zijn collega’s met veel zaken rekening houden. Naast het experimenteren met nieuwe werkvormen moeten de docenten van de minor SMART and SHARED Cities rekening houden met veel verschillende soorten studenten. Ook moeten de verschillende perspectieven belicht worden, zonder dat er overlap tussen de modules ontstaat. Daarom is het ontwikkelingsteam al ver van tevoren aan de slag gegaan met de vormgeving van het onderwijsprogramma, zoals de leerdoelen, werkvormen en examinering. 'Op die manier zetten we met deze minor een coherent verhaal neer. Dit maakt het een heel bewust en waardevol ontwikkelingsproces', zegt Klievink.

digi educationDoor de coronacrisis moeten de minordocenten noodgedwongen nadenken over een volledig online onderwijsprogramma. 'Dit brengt ons vaak terug naar de kern van onze vakken. Wat willen wij de student leren en meegeven? Het is een gekke situatie; Het is de eerste keer dat deze minor gegeven wordt en we weten nog niet precies hoe het eruit gaat zien. Gaan wij de studenten in levenden lijve ontmoeten, of zal het volledig digitaal zijn?'

Ondanks deze onzekerheid vordert de ontwikkeling boven verwachting, vindt Klievink. 'Ik heb nog niet eerder al zo ver van tevoren zo’n gedetailleerde weekplanning gehad. Wij hebben genoeg handvatten om op welke manier dan ook goed van start te kunnen gaan.'

Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner en -bestuurder staat hierbij centraal. BOLD staat voor Big Open and Linked Data.   

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:
Leiden-delft-Erasmus Centre for BOLD Cities
Minor SMART and SHARED cities

Volgend artikel