Governance of Migration and Diversity: een nieuw Leiden-Delft-Erasmus centre

gmdDe samenwerking Leiden-Delft-Erasmus staat voor wetenschappers die hun krachten bundelen voor belangrijke vraagstukken in de maatschappij. Gericht op actuele thema’s, nu en in de toekomst.

Een inclusieve samenleving, waarin ieder mens gelijke toegang en kansen tot welvaart en welzijn heeft, is zo’n thema. Daar gaat het nieuwe Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity, dat in januari 2020 is gelanceerd, een belangrijke rol in spelen.

‘Het nieuwe Centre Governance of Migration and Diversity is duidelijk verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus-thema Inclusive Society’ zegt prof. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus. ‘Dit centre is belangrijk omdat migratie iets is dat blijft en toenemend vanuit verschillende disciplines onderzocht moet worden om daar beter zicht op te krijgen.’

pscholtenVanuit meerdere disciplines naar migratie kijken

De Rotterdamse hoogleraar prof. Peter Scholten, wetenschappelijk directeur van het nieuwe centre, bevestigt dit: ‘De Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn complementair. Dat is voor ons centre heel waardevol want als je migratie echt wilt begrijpen, heb je meerdere disciplines nodig.' 

   Als je migratie echt wilt begrijpen, heb je meerdere disciplines nodig.

'De specialismes die Leiden heeft - migratiegeschiedenis, governance en migratierecht-, die Delft heeft - rond stedenbouwkundige vragen en beleidsanalyse van humanitaire vraagstukken- en die Rotterdam heeft - vanuit sociologie, bestuurskunde en het International Institute of Social Studies in Den Haag - vullen elkaar mooi aan.’

Expertise van acht faculteiten bij de drie Zuid-Hollandse universiteiten

Aan het centre Governance of Migration and Diversity zijn de volgende onderzoekers van acht verschillende faculteiten van de drie Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten verbonden:

Universiteit Leiden: prof. Marlou Schrover, prof. Olaf van Vliet en prof. Jorrit Rijpma
TU Delft: prof. Bartel van de Walle en dr. Reinout Kleinhans
Erasmus Universiteit Rotterdam: prof. Peter Scholten, prof. Kristin Henrard en prof. Thea Hilhorst

Bestuurs-en beleidsvraagstukken

Het nieuwe centre richt zich met name op bestuurs-en beleidsvraagstukken rondom migratie en diversiteit. De vraag vanuit de samenleving, waaronder overheden, naar wetenschappelijke inzichten als het gaat om het besturen van de migratievraagstukken, is groot.

Scholten: ‘De grote uitdagingen rondom migratie en diversiteit in de samenleving vragen erom. De behoefte aan kennis vanuit steden en vanuit Brussel is erg groot op dit moment, we kunnen er afzonderlijk eigenlijk niet aan voldoen. Dat wil niet zeggen dat alles in Leiden, Delft of op de Erasmus samen moet, het is prima om onze afzonderlijke specialismen te blijven koesteren. Maar we zien een nieuw terrein van interdisciplinair of cross-disciplinair onderzoek.’ > Lees meer

   Je hoort regelmatig dat we in een tijd leven waar migratie een belangrijke rol speelt. Maar migratie is geen recent verschijnsel, het gaat honderden jaren terug.

Marlou SchroverEen multidisciplinaire aanpak: van historicus tot bouwkundige

In het Centre Governance of Migration and Diversity werken hoogleraren en universitair hoofddocenten vanuit 8 verschillende faculteiten in Rotterdam,  Delft en Leiden, samen. Prof. Marlou Schrover, hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden is een van hen. Waarom heeft zij zich verbonden aan dit nieuwe centre? ‘Je hoort regelmatig dat we in een tijd leven waar migratie een belangrijke rol speelt.' 

'Maar migratie is geen recent verschijnsel, het gaat honderden jaren terug. Ik denk dat het van belang is om naar het verleden te kijken en ons te realiseren dat gebeurtenissen niet zo nieuw zijn als we denken. Persoonlijk vind ik het belangrijk om een historisch perspectief van migratie-gerelateerde vraagstukken toe te voegen om de crisis-retoriek, welke vaak wordt gebruikt in deze context, te veranderen.’

Stedelijke ontwikkeling als antwoord op sociale ongelijkheid en segregatie

Migratie en diversiteit worden in dit nieuwe multidisciplinaire onderzoekscenter niet alleen vanuit sociologie en geschiedenis bekeken. Ook de technische wetenschappers van de TU Delft doen mee. Zo kijkt dr. Reinout Kleinhans van de faculteit Bouwkunde naar vraagstukken gerelateerd aan stedelijke ontwikkeling waaronder sociale ongelijkheid, segregatie en wijkontwikkeling.

   Wij identificeren en designen huisvestingsoplossingen voor de grote instroom van immigranten in Nederland.

rk

Huisvestingsoplossingen voor immigranten

Kleinhans: ‘Veel collega’s binnen mijn faculteit werken aan planning- en design-vraagstukken, zoals stedelijke regeneratie en ruimtelijke ongelijkheid in Europese steden en daarbuiten. De afgelopen paar jaar zijn verschillende migratiestromen naar Europa op gang gekomen als gevolg van politieke ontwikkelingen en spanningen.'  

'Andere collega’s identificeren en designen huisvestingsoplossingen voor de grote instroom van immigranten in Nederland en elders. Als zodanig zijn aan migratie en diversiteit gerelateerde vraagstukken in het kader van stedelijke huisvesting en planning van cruciaal belang binnen ons onderzoeksprogramma.’

Master-opleiding Migration and Diversity

Het nieuwe centre GMD bouwt voort op de gezamenlijke Master-opleiding die de drie universiteiten sinds een aantal jaar aanbieden. Daarin staan sociologische theorieën en onderzoek naar de drijvende krachten achter migratie en de integratie van immigranten in de ontvangende landen centraal. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus, vindt het centre een logisch vervolg op deze opleiding: ‘Het succes van de Master GMD geeft dit nieuwe centre een goede basis. Daarbij: Leiden, Delft en Erasmus hebben aanvullende expertises op het gebied van migratie en diversiteit, het zou zonde zijn om die niet te combineren. Ik ben er van overtuigd, dat grotere maatschappelijke vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief benaderd moeten worden om het geheel te kunnen overzien.’

Lees meer op de website van het Centre Governance of Migration and Diversity

Volgend artikel