'Migratie- en integratiebeleid voor de toekomst werkt alleen met kennis van het verleden’

Marlou SchroverInterview met prof.dr. Marlou Schrover, hoogleraar Geschiedenis Universiteit Leiden en verbonden aan het nieuwe Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity

Wat was uw persoonlijke motivatie om onderdeel te worden van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity?

'Als historicus hoor ik van studenten, beleidsmakers en migratie experts vaak dat we in een tijd leven waar migratie een belangrijke rol speelt. Maar migratie is geen recent verschijnsel dat tien jaar teruggaat of begon in de jaren negentig toen Joegoslavië uit elkaar viel, migratie gaat meer dan honderden jaren terug. Ik denk dat het van belang is om naar het verleden te kijken en te realiseren dat gebeurtenissen niet zo nieuw zijn als we denken.' 

  Als een historicus moeten we het belang benadrukken om te kijken hoe mensen in het verleden met problemen zijn omgegaan en deze kennis toepassen op huidige gebeurtenissen.”

'Het is belangrijk om te zien dat nieuwe beleidsmaatregelen vergelijkbaar zijn met beleid in het verleden en dat deze ontwikkeld worden zonder terug te kijken. Dus als historicus moeten we blijvend het belang benadrukken hoe mensen in het verleden met problemen zijn omgegaan en deze kennis toepassen op huidige gebeurtenissen. Persoonlijk vind ik het belangrijk om een historisch perspectief van migratie gerelateerde vraagstukken toe te voegen om de crisis retoriek, welke vaak wordt gebruikt in deze context, te veranderen.'

Hoe is het idee van het LDE onderzoekscentrum Governance of Migration and Diversity ontstaan?

'Het idee om een onderzoekscentrum op te richten in samenwerking met Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam is al tien jaar geleden ontstaan. Echter hebben we toen besloten dat het beter zou zijn om eerst te starten met onderwijs om de waarde van deze samenwerking te testen. Op die manier konden we elkaar beter leren kennen en kennismaken met de onderzoeksactiviteiten binnen andere universiteiten en hebben we geleerd hoe verschillende disciplines van elkaar kunnen profiteren.' 

'We hebben ook veel geleerd van onze studenten, zoals hoe ze met verschillende theorieën en methoden omgaan. Om te starten met onderwijs voordat we een onderzoekscentre begonnen bleek een heel snelle en effectieve leercurve te zijn en verschilt met andere LDE centrums welke vaak andersom zijn gestart.'

'In het begin was het spannend om te zien hoe we gaan samenwerken en of studenten überhaupt geïnteresseerd zijn in zo’n Masterprogramma. Nu loopt het programma en is sinds vijf jaar succesvol. Een van de dingen die ik het meest waardeer is de wandeltocht op de Welcome Day. Het is een leuke gelegenheid waar studenten en professoren elkaar beter leren kennen. Ik kom meer te weten over hun achtergrond, waar ze vandaan komen.'

'Wat ik ook heel leuk vind zijn de excursies zoals naar het Red Star Line museum in Antwerpen of de Moskee in Leiden. Het is interessant om te zien hoe studenten zich daarvoor voorbereiden en hoe ze met professionals communiceren, dat creëert een andere dynamiek buiten de academische wereld.'

Red star line
Afbeelding museum Red Star Line Antwerpen

Waarom is de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden onderdeel van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity?

'Binnen de Universiteit Leiden hebben we meer dan 180 medewerkers die op het gebied van migratie werken en verbonden zijn aan de Leiden Interdisciplinary Migration Seminars (LIMS). Ook binnen Geschiedenis hebben we een groot aantal mensen dat migratie onderzoek doet maar zich niet bewust is welke collega’s buiten de Universiteit Leiden migratie onderzoek doen en hoe hun onderzoek ook relevant kan zijn voor anderen.'

'Onderzoeksvelden zijn nogal gescheiden, dus het LDE centrum biedt ons een mooie kans om wetenschappers te verbinden. Ik denk dat er meer connecties zijn dan mensen zien en één van onze uitdagingen is om mensen te laten beseffen dat deze interacties heel nuttig zijn voor iedereen die meedoet.'

   Onderzoeksvelden zijn nogal gescheiden, dus het Leiden-Delft-Erasmus centre biedt ons een mooie kans om wetenschappers te verbinden"

Wat wilt u met het onderzoekscentrum realiseren?

'We moeten een centre ontwikkelen dat zichtbaar is voor en erkend wordt door beleidsmakers en journalisten. De kennis die mensen in ons centre kunnen ophalen moet geloofwaardig, toegankelijk en toepasbaar zijn. Om het maatschappelijk belang van ons centre te laten zien, houden we rekening met meerdere partijen op een lokaal, nationaal en internationaal niveau.'

'Daarom creëren we op dit moment ook een Contactraad met professionals om kennis en expertise op het gebied van huidige maatschappelijke vraagstukken uit te wisselen. Door de samenwerking met maatschappelijke partners zoals gemeenten, NGO’s, musea of vakbonden, wordt duidelijker welke thema’s voor ons onderzoek belangrijk zijn en hoe we deze in ons onderwijs kunnen integreren. Het is belangrijk dat deze interactie plaatsvindt.'

   Door de samenwerking met maatschappelijke partners zoals gemeenten, NGO’s, musea of vakbonden, wordt duidelijker welke thema’s voor ons onderzoek belangrijk zijn

Wat kunnen van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity over drie jaar verwachten?

'Ik hoop dat we over drie jaar de toegevoegde waarde van interdisciplinair onderzoek en succesvolle samenwerking kunnen laten zien in de vorm van gezamenlijke onderzoeksprojecten, publicaties en conferenties.'

'Bovendien hoop ik dat we een gevestigde en bekende naam kunnen creëren en dat we het eerste toegangspunt worden voor lokale, nationale en internationale organisaties en instanties om expertise en top studenten te krijgen op het gebied van migratie en diversiteit. Ik denk dat we dit potentieel in huis hebben en nu moeten we het verder ontwikkelen en gebruiken.'

Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity

Volgend artikel