'Ik ben nieuwsgierig naar waarom sommige mensen migreren en anderen blijven'

VezzoliSimona Vezzoli is onlangs benoemd tot Research Officier van het nieuwe Leiden-Delft-Erasmus Research Centre Governance of Migration and Diversity. Vanuit het Leidse Instituut voor Geschiedenis werkt Vezzoli als migratieonderzoeker en als Research Officer zoekt ze naar ‘matches’ tussen onderzoekers van de drie universiteiten en financieringsmogelijkheden.

Wat houdt je werk in als Research Officer bij het LDE Centre of Governance, Migration and Diversity (GMD)?

‘Onze belangrijkste taak is het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers van de drie universiteiten. We willen innovatieve projecten creëren om de verschillende expertises binnen de drie universiteiten over de gehele breedte te benutten. Binnen het huidige competitieve financieringsklimaat zal dit onze kansen op beurzen vergroten.'

‘Het LDE Centre GMD is vrij nieuw - het werd dit jaar opgericht - en haar belangrijkste doel is om onderzoek en onderwijs op het gebied van migratie en diversiteit te bevorderen, evenals actief de verbinding met de maatschappij op te zoeken.'

   Ik ben nieuwsgierig waarom sommige mensen migreren en anderen juist besluiten te blijven'

Kun je ons iets vertellen over je eigen achtergrond als onderzoeker?

‘Mijn onderzoek richt zich op de grondoorzaken van migratie. Voordat ik naar Leiden kwam deed ik onderzoek aan het International Migration Institute (University Oxford) en werkte ik aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik onderzoek deed naar de redenen waarom mensen migreren.'

‘Maar ik ben ook erg nieuwsgierig waarom sommige mensen uit gebieden waar grote groepen mensen uit migreren, juist besluiten te blijven. Bovenal zie ik migratie niet als een probleem, maar meer als een maatschappelijk proces dat altijd en overal plaatsvindt.'

Zijn migratie- en diversiteitsbeleid eigenlijk nieuwe onderzoeksvelden?

‘Het simpele antwoord is nee: migratie- en diversiteitsbeleid bestaat al heel lang, evenals het onderzoek naar migratie en diversiteit. Maar misschien weerspiegelt de naam van het instituut, dat verwijst naar de studie van Governance of Migration and Diversity, onze huidige tijd waarin we proberen oplossingen te vinden voor dat wat wordt beschouwd als grote maatschappelijke uitdagingen omtrent migratie.’

   Het maakt niet uit of onze expertise zich op verschillende onderzoeksgebieden toespitst, het gaat erom dat we elkaars onderzoek kunnen aanvullen.'

Kunnen we in de toekomst meer samenwerkingen verwachten tussen, bijvoorbeeld, Leidse geesteswetenschappers en Delftse of Erasmus-onderzoekers?

'Zeker! Onderwerpen als migratie en diversiteit zijn interdisciplinair van aard. Het maakt niet uit of onze expertise zich op verschillende onderzoeksgebieden toespitst, het gaat erom dat we elkaars onderzoek kunnen aanvullen. Op die manier kunnen we onderzoeksvoorstellen maken die niet alleen innovatief, maar ook creatief zijn.'

Waarom vind je het zo belangrijk dat dit centrum juist nu een succes wordt?

‘Het mag duidelijk zijn dat migratie en diversiteit de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel zijn geweest van het publieke debat, en bovendien hoog op de wetenschapsagenda staan. Toch blijkt het nog steeds lastig om onderzoeksresultaten hun weg naar algemene publiek te laten vinden. Door de combinatie van onderzoek, onderwijs en outreach kan het LDE Centre of GMD daarin een verschil maken. Zo kunnen we onze onderzoeksresultaten delen met de juiste mensen, of het nou studenten zijn of beleidsmakers, die zich bezighouden met diversiteitskwesties.'

‘Ons centrum kan beleidsmakers helpen als ze besluiten contact met ons op te nemen. Migratie heeft altijd deel uitgemaakt van de samenleving, en dat zal ook zo blijven. Als je goed geïnformeerd bent over vraagstukken omtrent migratie, besef je dat de manier waarop men over migratie praat, vaak niet op onderzoek gestoeld is. Met onze kennis kunnen we proberen een deel van de angst en ongerustheid uit de samenleving te verminderen. We kunnen het gesprek begeleiden, of misschien zelfs deuren openen voor nieuwe richtingen in het gesprek.'

Denk je dat de academische wereld er in is geslaagd kennis over migratie en diversiteit met succes over te dragen aan de samenleving?

'Ja en nee. Het is duidelijk dat de kennis in ons vakgebied niet altijd het domein van beleidsvorming bereikt. Maar de beleidsvorming is natuurlijk niet alleen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Anderzijds ben ik van mening dat er van wetenschappers soms veel te veel wordt verwacht. Een goede onderzoeker is immers niet per definitie goed in wetenschapscommunicatie.’ 

‘Tegenwoordig worden academici aangemoedigd om deel te nemen aan trainingen, bijvoorbeeld met journalisten, om hun communicatie te verbeteren. Dat is mooi, maar misschien maakt het ook deel uit van het probleem: als we een wetenschapper die geïnteresseerd is in, laten we zeggen, conceptuele vragen over migratie, vragen om tegelijkertijd maatschappelijk relevante bijdragen te leveren, dan zal dit niet altijd het gewenste resultaat opleveren.  Een centrum als het onze kan hierbij hulp bieden.'

Dit artikel is overgenomen van de website van de Universiteit Leiden

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity

Volgend artikel