Space for Science and Society: een nieuw Leiden-Delft-Erasmus-programma

Aan het portfolio van Leiden-Delft-Erasmus Universities is een nieuw onderdeel toegevoegd: Space for Science and Society, een samenwerkingsprogramma met Space Campus Noordwijk, ESA ESTEC en partners in de regio.

De afzonderlijke LDE-universiteiten werken al nauw en succesvol samen op verschillende thema's rondom Space en deels ook samen met ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre ). Deze samenwerking willen de partners verder uitwerken door het creëren van concrete inhoud, nadrukkelijk in samenwerking met Space Campus Noordwijk en ESTEC en uiteindelijk ook in relatie tot het bredere netwerk.

'Het samenwerkingsverband van Leiden-Delft-Erasmus Universities is verheugd de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners op het terrein van Space verder uit te bouwen. De Nederlandse bedrijvigheid op het terrein van de ruimtevaart is in Zuid-Holland geconcentreerd. Door deze bedrijvigheid nog hechter met de kennisinstellingen in de provincie te verbinden, ontstaat er een belangrijk ecosysteem dat een rol van betekenis kan spelen in de wereld' aldus prof. dr. Wim van den Doel, Dean Leiden-Delft-Earsmus.

LDE Space for Science and Society

Stuurgroep Space

Komende maanden wordt het programma verder vorm gegeven onder toezicht van de nieuw geformeerde stuurgroep Space waarin alle partners zijn vertegenwoordigd: mr. Esther Peters (Directeur-bestuurder Space Campus Noordwijk), dr. ing. Franco Ongaro (Directeur ESA ESTEC), prof. dr. Henri Werij (decaan Lucht- en Ruimtevaarttechniek TU Delft), prof. dr. Michiel Kreutzer (decaan Science faculteit Universiteit Leiden), prof. dr. Daan Stam (Dean of Engagement & Partnerships RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Wim van den Doel (Dean Leiden-Delft-Erasmus Universiteit).

Liaison Officer

Om deze samenwerking op het gebied van de ruimtPeter Batenburgevaart en ruimtevaart-gerelateerde kennisuitwisseling en onderwijs te versterken, is afgelopen zomer ir. Peter Batenburg (alumnus Lucht- en Ruimtevaarttechniek TU Delft) voor Leiden-Delft-Erasmus Space en Space Campus Noordwijk als Liaison Officer Space aangetrokken. 

Met deze functie willen Space Campus Noordwijk en Leiden-Delft-Erasmus Universities een brug slaan tussen kennis en de toepassing ervan. De samenwerking is ook bedoeld om vragen uit bedrijfsleven en de maatschappij te beantwoorden en nieuw talent te kweken op het gebied van ruimtevaart-onderzoek en -onderwijs. 

Batenburg: 'We hebben in Zuid-Holland Lucht- en Ruimtevaarttechniek bij de TU Delft en Sterrenkunde bij de Universiteit Leiden waarmee we internationaal een sterke reputatie hebben in ruimtevaarttechnologie en onderzoek. En deze faculteiten zijn niet de enigen die aan ruimteonderzoek en ruimtevaart werken: 80% van de Nederlandse ruimtevaartsector zit in Zuid Holland, met als kers op de taart ESA ESTEC, het grootste ESA-centrum met kennis op alle gebieden van de ruimtevaart. We kunnen en doen daarom al heel veel op verschillende gebieden en we zijn sterk in innovatie en technologie-ontwikkeling om het onmogelijke bereikbaar te maken.' Maak kennis met Peter Batenburg.

De rol van de Liaison Officer Space is het vaststellen van een gezamenlijk geformuleerde ambitie en een concretisering van de samenwerking op het gebied van Space samen met de mensen die binnen de drie universiteiten actief zijn op het gebied van Space (of ruimtevaart-gerelateerde zaken) en samen met Space Campus Noordwijk (inclusief ESA ESTEC, het grootste technische hart van ESA), waarbij op aspecten ook het bredere Space netwerk al wordt betrokken. 
 

Contact

Liaison Officer ir. Peter Batenburg is bereikbaar via pawbatenburg@gmail.com
Vragen over Leiden-Delft-Erasmus Universities? Stuur een mail aan projectbureau-LDE@tudelft.nl

Meer informatie vindt u op:
Space Campus Noordwijk
ESA ESTEC

Volgend artikel