Een nieuwe kijk op verticale tuinen: frugal innovation door multidisciplinair denken

cfiaDrie studenten met verschillende achtergronden van Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten werken samen in een Keniaans project rondom verticale tuinen. Hoe is dat tot stand gekomen? Ieder jaar organiseert het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa een uniek minorprogramma voor bachelorstudenten: Frugal Innovation for Sustainable Global Development (FI4SGD).

Studenten van alle drie Leiden-Delft-Erasmus universiteiten nemen deel aan deze minor en leren, via stages op locatie, samen in een multidisciplinaire omgeving theorie en praktijk te combineren voor het maatschappelijk belang.

Zo ook Alesha Wong, Dylan Clementia en Rebecca Baugh. Deze drie minor-studenten werkten samen in Kenia aan een ‘frugal innovatieproject’ over verticale tuinbouw. Ze brachten in het academisch jaar 2019-2020 kennis samen uit hun respectievelijke disciplines -economie, internationale betrekkingen en architectuur. Het doel: sociale impact genereren door theorie over duurzame ontwikkeling naar de praktijk te vertalen.

    Ons diverse en multidisciplinaire team kreeg de kans om onze ideeën en creativiteit in de praktijk te brengen, waardoor ik belangrijke persoonlijke en academische lessen heb geleerd’, zegt Alesha Wong, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ukulima tech frugal innovation leiden delft erasmus students

Ukulima Tech

De minor biedt studenten de mogelijkheid om verworven academische kennis in de praktijk toe te passen tijdens de 12 weken durende veldopdracht (stage). Alesha, Dylan en Rebecca reisden naar Kenia om Ukulima Tech te helpen met hun missie om mensen te helpen die te maken hebben met voedselonzekerheid. Ukulima Tech gelooft dat een gezonde, biologische en duurzame levensstijl kan worden bereikt door middel van hun verticale tuinen. In Nairobi, een stad met schaarste aan land, bieden de Vertical Gardens consumenten de mogelijkheid om hun eigen kruiden en groenten te verbouwen met minimale toevoer van water, arbeid en ruimte.

Frugal innovation richt zich op hoe je meer kunt doen met minder. Het gaat om innovatieprocessen die rekening houden met- en gericht zijn op- het overwinnen van beperkte middelen. Frugal innovaties zijn erop gericht om minder gebruik van middelen te combineren met behoud of verbetering van de betaalbaarheid, basisfunctionaliteiten en geoptimaliseerde prestaties.

Innovatie herontwerpen

vertical gardens frugal innovationDe studenten van de minor hielpen bij het ‘frugaliseren’ van de verticale tuinen van Ukulima Tech om ze beschikbaar te maken voor huishoudens met een laag inkomen. Het ontwerp van de verticale tuinen moest worden aangepast om kostenefficiënte en duurzame innovatie mogelijk te maken.

Voor Rebecca Baugh, student architectuur aan de TU Delft, was het een eerste kennismaking met het real-life ontwerpen van een project. ‘Door betrokken te zijn bij het ontwerp van een grootschalig project, leerde ik over het werken in een specifieke context en dat je rekening moet houden met lokale materialen en behoeften. We kregen de vrijheid om creatief en experimenteel te zijn met materialen en hebben de structuur van de Verticale Tuinen opnieuw ontworpen met bamboe in plaats van staal.'

'Hoewel de prijsverlaging uiteindelijk niet genoeg was, hebben we er wel van geleerd en het productontwerp kunnen aanpassen. Tegen het einde van onze stage waren we bijvoorbeeld in staat om kleinere verticale tuinen aan te bieden die beter toegankelijk waren voor mensen met een lager inkomen en praktisch zijn voor een scala aan stedelijke ruimtes.'

Nieuw publiek

Het project omvatte het maken van een businessmodel en een marketingstrategie voor de Verticale Tuinen. Het nieuwe bedrijfsmodel is gericht op de laagste inkomensgroep van Nairobi, waar meer dan 4 miljoen mensen te maken hebben met voedselonzekerheid en alle bijbehorende problemen.

Alesha Wong legt uit hoe alle drie de studenten vanuit hun eigen kennisgebied konden bijdragen in deze  deze stageopdracht: ‘We hebben geprobeerd het product op de markt te brengen bij huishoudens in de sloppenwijken van Kibera. Met behulp van onze diverse vaardigheden hebben we gebrainstormd hoe we deze huishoudens konden bereiken. Na twee maanden van vallen en opstaan, lukte het om een nieuwe invalshoek te bedenken om de groepen te bereiken. We stelden voor om kleine winkels en supermarkten rechtstreeks te benaderen, in plaats van de individuen, wat bijdroeg aan een nieuwe aanpak voor Ukulima Tech. Ik studeer economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als we over innovatie praten is dat vaak op basis van data, dus een kwantitatieve analyse. Het was verfrissend om andere perspectieven op innoveren te leren kennen en de kracht daarvan te combineren.’

frugal innovation

Voor Dylan Clementia, die Internationale Betrekkingen en Organisaties studeerde aan de Universiteit Leiden, leverde de minor nieuwe inzichten op op het gebied van communicatie. ‘Ik heb veel geleerd over het belang van communicatie, vooral voor mensen met verschillende achtergronden. Ik heb ervaring opgedaan met culturele en contextuele nuanceverschillen, in Kenia maar ook door te werken in een multidisciplinair Leiden-Delft-Erasmus-team. '

‘Onze Nederlandse en Keniaanse begeleiders waren heel flexibel en behulpzaam. Tijdens onze 2,5 maand hebben we met onze stage veel kunnen leren en het heeft bijgedragen aan zowel onze persoonlijke groei als die van het bedrijf. De minor was inspirerend en leidde ons op het pad van duurzame ontwikkeling ’.

Meer informatie vindt u op:
LDE minor: Frugal Innovation for Sustainable Global Development

Volgend artikel