Leiden-Delft-Erasmus en NL Space Campus lanceren Space for Science and Society

Onderwijs, onderzoek en innovaties op ruimtevaartgebied stimuleren. Wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke doorbraken realiseren. Dat willen de Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten en NL Space Campus bereiken met hun samenwerkingsprogramma Space for Science and Society, dat begin juni is gestart. 

De ontwikkeling van het programma is een volgende fase in de succesvolle samenwerking tussen Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) en NL Space Campus. Deze zomer brengen zij samen al de LDE NL Space Campus Summer School.

Met Space for Science and Society onderstrepen zij het belang van hun eigen samenwerking én die met de partners in de ruimtevaartsector, zoals ESA-ESTEC (European Space Research and Technology Centre), het space-onderzoeksinstituut SRON, het Galileo Reference Center, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het bedrijfsleven (via brancheorganisatie SpaceNed). Daarnaast brengen de initiatiefnemers met hun programma de kracht en potentie van het Zuid-Hollandse space-kennis- en -innovatie-ecosysteem onder de aandacht. Door dit space-ecosysteem te versterken, willen ze met de sector de NL Space Campus tot een Europese spacehub ontwikkelen.

Concrete stappen

Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) en NL Space Campus hebben, samen met een groot aantal stakeholders, geanalyseerd welke concrete stappen nodig zijn om de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Op basis van deze analyse focussen zij zich in hun gemeenschappelijke programma op drie pijlers. In de pijler ‘Community & Synergy’ trekken LDE en NL Space Campus gezamenlijk op. De pijler ‘Education en Research’ is de primaire verantwoordelijkheid van de LDE-universiteiten, waarbij NL Space Campus optreedt als partner. Andersom is de pijler ‘Campus Development’ de primaire verantwoordelijkheid van NL Space Campus met LDE als partner.

esa estec

Community building

Hoofddoel van de pijler ‘Community & Synergy’ is de versterking van het spacecluster in Zuid-Holland via community building. Hierbij gaat het om de mensen die zich met ruimtevaart bezighouden aan de LDE-universiteiten, instituten, agentschappen en het bedrijfsleven met NL Space Campus als faciliterende entiteit. ESA ESTEC en de LDE-universiteiten werken samen als kennispartners met het doel de community te versterken met onder andere SRON, TNO en het bedrijfsleven. De verbinding van deze partijen is een van de taken van de inmiddels aangestelde Liason Officer Space Peter Batenburg die nauw samenwerkt met NL Space Campus. Verdere acties zijn onder meer de inrichting van spaceportals voor LDE en NL Space Campus en de ondersteuning van netwerkvorming met (digitale) evenementen. Als onderdeel van de community building hebben beide partners in juni 2021 hun nieuwe website gelanceerd.

LDE Universities Space

NL Space Campus 

Project- en kennisontwikkeling

Projectontwikkeling, space-onderzoek en space-kennisontwikkeling stimuleren, is een tweede doelstelling van de eerste pijler van Space for Science and Society. LDE Universities en NL Space Campus willen innovatieprocessen ondersteunen en de samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, publieke organisaties en bedrijven in Nederland en Europa bevorderen. Verder zullen webinars en workshops worden georganiseerd. Zo zal op 1 juli het eerste evenement van de Curiosity series plaatsvinden. Dit is een driemaandelijkse workshop, gehost door NL Space Campus, om onderzoekers van ESA, LDE Universities, onderzoeksinstituten en bedrijven bij elkaar te brengen en gezamenlijk aan de space-gerelateerde uitdagingen van de toekomst te laten werken.

LDE-spaceonderwijs

space‘Space Education’ behelst de vernieuwing en verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderwijs. Leiden-Delft-Erasmus biedt al in verschillende space-disciplines opleidingen met een wereldwijd topniveau aan. In Leiden staan bijvoorbeeld de studies Astronomie en Air and Space Law internationaal goed bekend en in Delft Aerospace Engineering en diverse Space-masterprogramma’s. Ook in andere disciplines verzorgt LDE aan space gerelateerd onderwijs. Zo bieden Delftse faculteiten die zijn aangesloten bij het Delft Space Institute (DSI) ook onderzoek en onderwijs op het gebied van robotica, distributed systems en remote sensing.

Dit aanbod willen de drie universiteiten uitbreiden met meer interdisciplinair spaceonderwijs. Samenwerking met de space-sector, via de NL Space Campus, is een belangrijk onderdeel van deze onderwijsplannen. In het kader van Space voor Science & Society worden er voor het onderwijs de volgende programma’s ontwikkeld:

  • Een LDE Space-minor programma
  • Joint Interdisciplinary Projects , waarin studenten van de partneruniversiteiten samen werken aan opdrachten vanuit de ruimtevaartsector.
  • Gezamenlijke Space Master-opleidingen
  • Versterken van meeloop- en afstudeerstages in de ruimtevaartsector 
  • De LDE NL Space Campus Summer School

Tekst: Paul Kattestaart

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Space-website
NL Space Campus

Volgend artikel