Nairobi
Kennisdossier Frugal Innovation
Slimme oplossingen voor een duurzame toekomst

In dit kennisdossier leest u over frugal innovatie: het ontwikkelen van slimme en simpele oplossingen in de strijd voor betere levensomstandigheden van de allerarmsten. Het betreft het (her)ontwerpen van producten, diensten en systemen tegen substantieel lagere kosten en met een langere levensduur en verbetering van de functionaliteit. Voorbeelden zijn mobiele telefoons voor de Afrikaans markt, betaalbare waterzuiveringsapparatuur en draagbare medische instrumenten met basis-diagnostische functies. Hieronder vindt u artikelen en inspirerende voorbeelden.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) onderzoekt de voorwaarden voor frugal innovatie en hoe dit bijdraagt aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. In dit centre werken wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.
Meer informatie: www.cfia.nl

Onderwijs

Onderzoek

Met de maatschappij