Onderzoek naar inclusieve innovatie in Zuid-Afrika's West-Kaap

 

journalProf. dr. Robert Tijssen van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa deed, samen met Sara Grobbelaar and Marjolein Dijksterhuis van de Stellenbosch University onderzoek naar inclusieve innovatie in de West Kaap, Zuid-Afrika. Het artikel "University-driven inclusive innovations in the Western Cape of South Africa" werd gepubliceerd in de African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. Dit onderzoekswerk werd mede mogelijk gemaakt door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa.


Met ‘inclusieve innovatie’ wordt bedoeld: het verbeteren van de leefomstandigheden van en het creëren van werkgelegenheid voor de armen door middel van de ontwikkeling of co-creatie van nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. Prof. Tijssen licht toe: 'Op basis van empirisch onderzoek naar vijftien door universiteiten geleide inclusieve innovatieprojecten in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap, waarbij gebruik werd gemaakt van een inductieve benadering, hebben we een analytisch kader toegepast met een tweeledig doel: (1) het beschrijven van onze empirische bevindingen, en (2) het ontwikkelen van een bredere onderzoeksagenda waarin een aantal centrale onderzoeksvragen is geïdentificeerd met betrekking tot de rol van inclusieve innovatieprojecten in ontwikkelingslanden, inclusief manieren om die vragen in toekomstig onderzoek te beantwoorden.'

'Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat een breed spectrum aan afdelingen en individuele werknemers van universiteiten zich bezighoudt met gebruikersgroepen of ondernemers met een laag inkomen voor de (co-)creatie, lancering of exploitatie van inclusieve innovaties. Uit onze analyse blijkt verder dat het ontwarren van de verschillende structurele onderdelen en functies interessante nieuwe inzichten kan opleveren in de werking van systemen voor inclusieve innovatie. De bevindingen uit ons onderzoek maken de complexiteit van dit onderwerp zichtbaar, evenals de urgente behoefte aan een benadering op basis van een ‘systeem van innovatiecomponenten’ om ons inzicht in inclusieve innovatieprojecten te vergroten en passende methodologieën te ontwikkelen voor het meten van de impact daarvan.'

'Het onderzoek kijkt naar de rol van universiteiten in de (gezamenlijke) ontwikkeling van inclusieve innovaties in West-Kaap. Deze inclusieve innovaties kunnen uiteindelijk leiden tot meer werkgelegenheid en/of betere leefomstandigheden.'

Het volledige (Engelstalige) artikel is hier beschikbaar: University-driven inclusive innovations in the Western Cape of South Africa: Towards a research framework of innovation regimes

pcs

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa