De invloed van de waardeketen dynamiek op de marktpenetratie van nieuwe fornuizen in Zambia

Dit artikel van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa is gepubliceerd in het tijdschrift 'Sustainable Energy Technologies and Assessments'

Het artikel ‘Sawdust pellets, micro gasifying cook stoves and charcoal in urban Zambia: understanding the value chain dynamics of improved cook stove initiatives’ van dr. Iva Peša is onlangs gepubliceerd in Sustainable Energy Technologies and Assessments. In het artikel wordt de dynamiek onderzocht van de waardeketen van verbeterde fornuizen in Zambia, om te onderzoeken of de organisatievorm van invloed is op het gebruik en de marktpenetratie van fornuizen.

charcoal

In stedelijk Zambia is een initiatief ontplooid op het gebied van duurzame energievoorziening, namelijk de introductie van fornuizen op basis van microvergassing en zaagselpellets. Deze dienen het koken op houtskool te vervangen. De doelgroep is huishoudens met een laag inkomen in Zambia. Sinds 2010 proberen diverse commerciële bedrijven, met uiteenlopende organisatievormen, om deze fornuizen te verkopen. Deze marktpenetratie gaat met wisselend succes.

In dit artikel van Dr. IvaPeša wordt de dynamiek van de waardeketens van deze fornuisinitiatieven onderzocht om vast te stellen of de organisatievorm invloed heeft op het gebruik en de marktpenetratie van fornuizen. Er wordt betoogd dat initiatieven gericht op de verkoop van verbeterde fornuizen paradoxaal genoeg veel lering kunnen trekken uit de bestaande waardeketen en marketingstructuur voor houtskool. Initiatieven op het gebied van verbeterde fornuizen moeten worden beschouwd in een technische, maatschappelijke en economische context. Mensen, markten en locaties zijn van invloed en er is niet één oplossing die altijd optimaal is.

Dr. Peša was van 2014 tot 2016 als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij het Centre for Frugal Innovation in Afrika en is momenteel verbonden aan Oxford University.

Dit artikel is gepubliceerd in "Sustainable Energy Technologies and Assessments" Volume 22, augustus 2017. Lees hier het volledige (Engelstalige) artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138817301017

Meer informatie vindt u op:
Aricle 'Sawdust pellets, micro gasifying cook stoves and charcoal in urban Zamb…