Gemeente honoreert scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

Tentoonstelling in Bouwlust
© Su Müstecaplıoğlu Tentoonstelling in bibliotheek Bouwlust waar onderzoeksresultaten te bezichtigen waren

Hoe zorg je voor een positieve impuls in naoorlogse wijken, zodanig dat ook de bestaande bewoners daarvan profiteren? En dan niet alleen in termen van leefbaarheid van de wijk maar ook in het verhogen van welzijn van de inwoners door middel van positieve beeldvorming, gehoor geven aan de behoeftes en bouwen op wat er al is. 

Daarover gaat de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Governance of Migration and Diversity. In deze scriptiewerkplaats werken studenten vanuit verschillende opleidingen samen met medewerkers van gemeenten, wijkprofessionals en inwoners uit de wijken in Den Haag Zuidwest. 

Het gaat om het verbinden van hoger onderwijs aan bestaande vraagstukken in de maatschappij. De Gemeente Den Haag is enthousiast over deze aanpak en honoreert dit met een subsidie van 50.000 Euro.  Campus Den Haag, de Haagse dependance van de Universiteit Leiden, legt daar nog eens 30% bij vanuit hun ambitie om kennis ten goede te laten komen van de stad.

   Het teruggeven van onderzoeksresultaten aan de maatschappij is een belangrijk kernelement van de scriptiewerkplaats. '

Mandy KoenraadsDe subsidie valt onder de regeling Maatschappelijke Impact Hoger Onderwijs. Mandy Koenraads is coördinator van de scriptiewerkplaats en is trots op dit succes: 'We zijn nu anderhalf jaar bezig en er hebben al een meerdere (scriptie)onderzoeken plaatsgevonden. Het teruggeven van onderzoeksresultaten aan de maatschappij is een belangrijk kernelement van de scriptiewerkplaats.'

De onderwerpen van de scripties zijn o.a. de veiligheidsperceptie van de bewoners, het stimuleren van burgerparticipatie door de gemeente en methoden voor het vergroten van sociale cohesie. 

'We dagen onze studenten uit hun wetenschappelijke bevindingen te vertalen voor een andere doelgroep dan zijzelf. We zien dat ideeën echt worden overgenomen door de verschillende stakeholders. De subsidie is een mooi signaal vanuit de gemeente dat zij het project van de scriptiewerkplaats waarderen en eraan bij willen dragen.'

Hoe gaat het geld ingezet worden? Koenraads: 'Onder meer voor extra ondersteuning ter plaatse door een student-assistent. Maar ook voor artikelen in stadsblad De Posthoorn om meer mensen te informeren en betrekken bij de scriptiewerkplaats. Ook kunnen we nu creatieve initiatieven ondersteunen van studenten en bewoners, bijvoorbeeld als zij een video willen maken.'

Lees hier meer over de ideeën voor Den Haag Zuidwest voortgekomen uit scripties van masterstudenten

De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is een onderwijsplatform waar diverse (master)studenten van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit verschillende disciplines een (scriptie)onderzoek doen naar aanleiding van de geformuleerde praktijkgerichte uitdagingen door verschillende stakeholders in Den Haag Zuidwest zoals de gemeente Den Haag, lokale buurtprofessionals en bewoners.

Meer informatie vindt u op:
Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest website

Volgend artikel