'Ik kijk met mijn studenten naar paralellen tussen heden en verleden'

‘Diversiteitsbeleid is bedoeld om de sociale cohesie te versterken, maar in de praktijk pakt dat niet uit zoals bedoeld. Dat is een probleem omdat het idee dat beleid faalt het vertrouwen in overheid en democratie ondermijnt’, zei Schrover tijdens haar rede op de dies natalis van de Universiteit Leiden.

Diesoratie Schrover
De diesoratie van hoogleraar Marlou Schrover

Marlou Schrover is hoogleraar Migratiegeschiedenis en als Leiden-Delft-Erasmus hoogleraar verbonden aan het LDE Centre for Governance of Migration and Diversity. Zij kijkt vanuit een historisch perspectief naar politiek, beleid en veranderingen in de samenleving. Tijdens haar rede ging zij in op het populaire begrip ‘sociale cohesie’.

‘De term sociale cohesie, die op tal van manieren verbonden is met mijn onderzoek naar migratie en integratie, wordt veel gebruikt in journalistiek, politiek en beleid, maar het wordt zelden scherp gedefinieerd, ofschoon er wel een invulling aan wordt gegeven. Mensen menen dat cohesie vermindert, zonder dat duidelijk is hoe dat gemeten kan worden.’

Schrover geldt als een expert op het gebied van naoorlogse migratie en krijgt regelmatig de vraag om een toekomstbeeld te schetsen.

schrover‘Dat is wat journalisten en beleidsmakers, die ik spreek in het kader van mijn migratieonderzoek, altijd willen. Hoeveel vluchtelingen kunnen we verwachten? Beleid stoelt op voorspellingen. Historici weten echter een ding zeker: toekomstvoorspellingen blijken zelden of nooit correct’

Ervaringen met overheidsingrijpen in het verleden kunnen juist wel nuttig zijn meent Schrover:

‘We kunnen wel van het verleden leren. Het voortdurend afschalen en opschalen van de asielopvang, wat decennialang praktijk was, was niet verstandig, zeiden migratiehistorici bij herhaling, ik incluis. Nu blijkt uit een berekening van de Rekenkamer dat het ook heel duur beleid was.’

Schrover werkt binnen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Governance of Migration and Diversity samen met onderzoekers vanuit vakgebieden als bouwkunde, rechten, bestuurskunde en sociologie. Het netwerk is ontstaan vanuit gezamenlijk onderwijs.

Schrover: 'Ik kijk met mijn studenten doorlopend naar paralellen tussen heden en verleden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om vluchtelingenmigratie en -opvang. In het succesvolle interdisciplinaire LDE-masterprogramma Governance of Migration and Diversity - een samenwerking tussen Leiden, Delft en Erasmus die ik met anderen heb opgezet - kijken we naar die paralellen en hoe die te gebruiken.’

‘  We leren de studenten dat, hoe een samenleving omgaat met een vorm diversiteit - bijvoorbeeld etniciteit - samenhangt met hoe een samenleving omgaat met andere vormen van diversiteit, zoals gender, seksualiteit, geloof of klasse.'

‘We leren de studenten dat, hoe een samenleving omgaat met een vorm diversiteit - bijvoorbeeld etniciteit - samenhangt met hoe een samenleving omgaat met andere vormen van diversiteit, zoals gender, seksualiteit, geloof of klasse. We zien dat die benadering in onderzoek en onderwijs ook buiten de academische wereld gewaardeerd wordt: onze afgestudeerden zijn in trek bij ministeries, gemeentebesturen en organisaties.’

De volledige tekst van de diesoratie van prof.dr. Marlou Schrover leest u hier.

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Governance of Migration and Diversity
Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Volgend artikel