Conferentie LDE Centre for Sustainability: De delta in een wereld van schaarste

Startdatum
Einddatum
Locatie
Universiteit Leiden, Schouwburgstraat, The Hague

Grondstoffen worden schaarser, mondiale toeleveringsketens beginnen te haperen, en marktprijzen fluctureren. Wat betekent deze schaarste voor de toekomst in de Zuid-Hollandse Delta? Hoe maken we de omslag van een economie die is gebaseerd op uitputting van grondstoffen, naar een duurzame, sociale, circulaire economie? Op vrijdag 14 april gaan we hierover in gesprek met beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers. 

Meld je nu aan 

In het congres kijken we 30 jaar vooruit. Hoe komen we dan aan voedsel? Waar en hoe worden producten geproduceerd en gedistribueerd? In wat voor steden leven we? En waarmee moeten we dus vandaag aan de slag? Ondernemers, beleidsmakers, en wetenschappers gaan in gesprek over de beschikbaarheid van grondstoffen in de toekomst en hoe deze duurzaam kunnen worden benut, zodat de Zuid-Hollandse Delta ook in de toekomst leefbaar blijft.

Programma: 

12.00 - 12.45: Lunch 

12.45 - 13.00: Welkom

Arnold Tukker, voorzitter Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, hoogleraar Industriële ecologie (Universiteit Leiden)

13.00 - 13.30: presentaties drie kernthema’s Centre for Sustainabiliy

cfs

  • Thema steden en gebieden: Alexander Wandl, associate professor, department of Urbanism | Circularity for Regenerative Cities and Regions (TU Delft).
  • Thema (maak)industrie: René Kleijn, voorzitter thema Circular Industries LDE Centre for Sustainability, universitair hoofddocent Industriële Ecologie (Universiteit Leiden).
  • Thema agrifood: Peter van Bodegom, voorzitter thema Agrifood LDE Centre for Sustainability, hoogleraar Milieubiologie (Universiteit Leiden).

13.30 - 13.45: Vragen (publiek)

13.45 - 14.00: Welke uitdagingen en kansen liggen er voor de verschillende werkvelden?

cfs sprekers

Keynote 1: Wouter Veldhuis, rijksadviseur fysieke leefomgeving, directeur MUST.

Keynote 2: Adri Bom, voorzitter Glastuinbouw Nederland.

14.30 -14.45 Vragen (publiek)

14.45 -15.30 Pauze

15.30 - 16.30 Reflectie op de keynotes en presentaties

sprekers cfs congres

• Eefje Cuppen, directeur Rathenau Instituut, professor Governance of Sustainability (Universiteit Leiden). 
• Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design (TU Delft), (mede)-oprichter en partner van Atelier 2T. 
• Derk Loorbach, directeur van DRIFT, hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam). 
• Laura de Vries, bestuurslid Jonge Klimaatbeweging. 
• Albert Boersen, bestuurslid Hollands Agrarisch Jongerencontact en (HAJK) en boer.

16.30 - 17.00: Terugkoppeling & Uitkomsten

17.00 - 17.45: Borrel

Meld je nu aan

schouwburgstraat den haag