Conferentie LDE Centre for Sustainability: De delta in een wereld van schaarste

Startdatum
Einddatum
Locatie
Universiteit Leiden, Schouwburgstraat, The Hague

Congres

Grondstoffen worden schaarser, mondiale toeleveringsketens beginnen te haperen, en marktprijzen fluctureren. Wat betekent deze schaarste voor de toekomst van de Zuid-Hollandse Delta? Met welke schaarste krijgen we te maken en wat is de invloed hiervan? Hoe maken we de omslag van een economie die is gebaseerd op uitputting van grondstoffen, naar een duurzame, sociale, circulaire economie? Op vrijdag 14 april gaan we hierover in gesprek met beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers.

programma en aanmelding

schouwburgstraat den haag