Leiden-Delft-Erasmus centres positief geëvalueerd door externe commissie

In 2022, waarin Leiden-Delft-Erasmus tien jaar bestond, werd de samenwerking geevalueerd. Dit gebeurde door een onafhankelijke, externe commissie onder leiding van oud-NWO-voorzitter prof.dr. Stan Gielen, in opdracht van de Colleges van Bestuur van de drie universiteiten. Het oordeel over de Leiden-Delft-Erasmus-centres en -programma's was positief. 

stan gielenDe commissie was onder de indruk van de positieve energie, de inzet en bevlogenheid van de centremedewerkers. "Deze positieve energie weerspiegelt de unieke en belangrijke rol die de centres spelen in het tot stand brengen van vernieuwende inter- en multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijssamenwerking", aldus de commissie.

De evaluatiecommissie bestond verder uit:
> prof.dr.ir. Jaap Schouten, voormalig hoogleraar Chemische Reactorkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en van 2017 tot maart 2020 lid van de Raad van Bestuur van NWO en voorzitter van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen,
> prof.dr. Claes de Vreese,  Universiteitshoogleraar AI & Society aan de Universiteit van Amsterdam en van 2017 tot 2020  voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW en van de SSH Raad, en
> prof.dr. Gerry Wakker, hoogleraar Oudgriekse Taal- en Letterkunde, wetenschappelijk directeur landelijke onderzoekschool OIKOS en Chief Diversity and Inclusion Officer aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Vliegwieleffect

De commissie baseerde haar oordeel op de zelfstudies van de centres en programma's en gesprekken met wetenschappers en belanghebbenden. De centres zijn volgens de commissie het beste te karakteriseren als katalysator en incubator. "Ze hebben een vliegwieleffect'" schrijft de commissie in haar rapport: "met relatief beperkte financiële middelen wordt vernieuwing tot stand gebracht. Door mid-career researchers met een vaste positie de ruimte te geven voor vernieuwend onderzoek op basis van team science lijkt het interuniversitaire onderzoek van de centres daarbij goed in te kunnen dalen in de faculteiten".

Interdisciplinair onderwijs

Ook was de commissie te spreken over het onderwijs dat door de centres wordt verzorgd. Indruk maakten vooral de scriptiewerkplaatsen en andere onderwijsvormen waarbij studenten vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een praktijkvraag van externe stakeholders. Door studenten wordt dit type onderwijs studenten erg gewaardeerd en door stakeholders als zeer waardevol en vernieuwend beschouwd.

One-stop-shop voor externe stakeholders

LDE-centres functioneren ook als ‘one-stop shop’ voor de buitenwereld. In een wereld waarin door de veelheid aan faculteiten, afdelingen en consortia het voor externe stakeholders doorgaans lastig om te weten waar ze met hun praktijkvraagstukken moeten aankloppen, spelen de LDE-centre een belangrijke rol.

Organisatorische knelpunten

De evaluatiecommissie had ook kritiek. Zo gaat de samenwerking over de grenzen van drie universiteiten nog steeds gepaard met veel organisatorische knelpunten. “Met name in het onderwijs vraagt samenwerking veel creativiteit, inventiviteit en capaciteit van ondersteunend personeel”, aldus de commissie, die overigens ook verheugd was te horen dat er op het niveau van de CvB's concrete actie wordt ondernomen om de knelpunten in de onderwijssamenwerking aan te pakken.

Opmaat naar nieuwe strategie

Leiden-Delft-Erasmus-dean Wim van den Doel is verheugd over het rapport van de commissie-Gielen. “We hebben een relatief ‘zware’ commissie onze centres laten beoordelen en het resultaat is een interessant en kwalitatief hoogstaand evaluatierapport waarmee we aan de slag kunnen”. Ook het LDE-bestuur heeft inmiddels het rapport besproken en de centres gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Het rapport zal ook een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een nieuwe LDE-strategie voor de periode na 2024.

Hieronder vindt u de bijlage met het volledige rapport.

Bijlagen
Adviesrapport evaluatie LDE Centres (548.11 kB)

Volgend artikel