ox studio
LDE Global

Vier nieuwe LDE Global-projecten goedgekeurd

Onlangs zijn er in het kader van het programma Leiden-Delft-Erasmus Global vier nieuwe projecten goedgekeurd. LDE Global is het programma waarmee wetenschappers van de Leiden-Delft-Erasmus Universities projecten uitvoeren met collega’s uit het mondiale zuiden.

Het doel van het LDE Global programma is vanuit een inter- en transdisciplinaire insteek samen met internationale partijen de maatschappelijke en wetenschappelijk uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Het programma verbindt ook bestaande initiatieven zoals TU Delft I Global Initiative, Leiden en LUMC Global en die van het Insititute for Social Studies.

pexels piotr arnoldes
Photo: Piotr Arnoldes

Feministisch stedeljk onderzoek in Chili, Marokko en Turkije

In het project Building Feminist Urban Futures in the Majority World gaat een internationaal team van negen wetenschappers, met namens de LDE-universiteiten Dr. Bahar Sakizlioglu (Erasmus Universiteit Rotterdam), Dr. Cristiana Strava (Universiteit Leiden) en Dr. Darinka Czischke (TU Delft), feministisch stedelijk onderzoek ontwikkelen om diverse stedelijke vraagstukken beter te kunnen begrijpen en capaciteit op te bouwen onder feministische stedelijke professionals in Chili, Marokko en Turkije. De belangrijkste partner-onderzoekers zijn dr. Sanae Aljem (Ecole Nationale d'Architecture de Rabat) en dr. Ceren Lordoglu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul).

Dit ‘actieonderzoek’ is gestructureerd in drie fasen op drie locaties. Er wordt begonnen met een action research lab in Nederland, waar feministische wetenschappers, beoefenaars en (huisvestings)activisten uit Chili, Marokko en Turkije gezamenlijk het conceptuele kader en de methodologie van het project zullen creëren. Na het action research lab in Nederland zal het project een ‘reizende stedelijke lab-benadering’ gebruiken, waarbij twee van de drie landen worden bezocht.

Versterken gezondheidszorg voor baarmoederhalskanker in Kameroen

Een tweede project is 'Towards strengthening cervical cancer healthcare services in Cameroon and its francophone counterparts'. Hier werken onder leiding van Ir Karlheinz Samenjo (Department of Sustainable Design Engineering, TU Delft) de TU Delft, het LUMC en Erasmus MC samen met prof.dr. Yap Boum (University of Yaoundé) Dr Conrad Tankou (Global Innovation and Creative Space, Cameroon) en dr. Manga Stephen (The Cameroon Baptist Convention Health Services), mede met het doel een onderzoeks- en onderwijsprogramma op te zetten voor het versterken van de gezondheidszorg voor baarmoederhalskanker. Het project is ook gericht op het verkrijgen van financiering van o.a. NWO en de EU. 

kameroen
Photo: Leslie Toh

Onderzoek naar bestuursstructuur circulaire economie in Nairobi

Het derde goedgekeurde project is 'The Nairobi River as a driver for Circular Communities – an urgent call for climate adaptivity and socio-ecological resilience'. Onder leiding van Ir. Mo Smit (faculteit Bouwkunde, TU Delft) zal een internationaal team de meervoudige waardecreatie en bestuursstructuren in diverse circulaire initiatieven in Nairobi bestuderen. Ook zullen lokale gemeenschappen worden ondersteund bij het gezamenlijk creëren van context-specifieke interventies en een samenwerkingskader dat meervoudige waardecreatie ondersteunt.

Erfgoed pilot in Argentinië

Het laatste goedgekeurde project is 'Policing the illicit trade in cultural objects', onder het LDE-thema Heritage. Dr. Naomi Oosterman (ESHCC, EUR) gaat een ondezoekspilot leiden in Argentinië. De belangrijkste partner in Argentinië is prof.dr. María Luz Endere (Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires).

   Er is veel belangstelling onder wetenschappers voor samenwerking met mondiale zuiden

wim van den doelLDE-dean Wim van den Doel ziet dat het programma LDE Global duidelijk aan een behoefte voldoet: 'Er is veel belangstelling onder wetenschappers van de LDE-universiteiten om samen met partners in het mondiale zuiden onderzoek te doen en onderwijs te ontwikkelen. De vier projecten die nu zijn goedgekeurd zijn daar mooie voorbeelden van en laten de diversiteit van de onderwerpen zien: van stedelijke vraagstukken tot duurzaamheid, erfgoed en medische technologie. Ik hoop dat LDE in de toekomst nog veel van dergelijke projecten zal kunnen ondersteunen.'

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Global programma
TU Delft I Global Initiative
Leiden Global
LUMC Global
International Institute of Social Studies
International Centre for Frugal Innovation

Volgend artikel