LEARN: Onderzoekssamenwerking Oost-Afrika over toekomst van steden

Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Leiden-Delft-Erasmus universiteiten en van vertegenwoordigers van universiteiten, maatschappelijke organisaties en overheden uit Kenia, Tanzania, Oeganda en Burundi werd besloten tot de ontwikkeling van een Leiden-Delft-Erasmus East Africa Research Network (LEARN).

kenyaThema van het bezoek aan Nairobi was het verkennen van hechtere samenwerking. Een basis is er al langere tijd tussen Leiden-Delft-Erasmus en Oost-Afrika, o.a. via Leiden Global, Delft Global Initiative, het ISS van de Erasmus Universiteit en het gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation.

nuvoniÉén van de ‘hubs’ van het Leiden-Delft-Erasmus International Centre for Frugal Innovation is gevestigd in de Keniaanse hoofdstad Nairobi en onderdeel van het Nuvoni Centre for Innovation Research. Dit laatste onderzoekscentrum staat onder leiding van dr. Elsie Onsongo en houdt zich bezig met de energietransitie, stedelijke ontwikkeling en management van technologie.

Van 15 tot en met 17 november organiseerde Nuvoni samen met Leiden-Delft-Erasmus in Nairobi een seminar om te onderzoeken of de onderlinge samenwerking kan worden verbreed en versterkt.

Stedelijke transformaties

Tijdens het driedaagse seminar spraken de wetenschappers en de vertegenwoordigers van maatschappelijke en overheidsorganisaties elkaar over de vraag wat wetenschappelijk onderzoek kan bijdrage aan de noodzakelijke stedelijke transformaties in de regio. Uitgenodigd door Leiden-Delft-Erasmus-dean Wim van den Doel richtte men zich op het jaar 2050.

Van den Doel: ‘Hoewel de toekomst onzeker is, is wel duidelijk dat er steeds meer mensen in steden zullen wonen. Die steden zullen op een andere wijze van energie worden voorzien en om het leefbaar te houden zal de biodiversiteit moeten worden beschermd en versterkt. In 2050 zullen steden daardoor waarschijnlijk groener zijn dan nu, ook om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

kenya

   Er zal sprake zijn van verschillende transities, die moeten worden begrepen en worden vormgegeven.

Energietransitie, klimaatverandering en natuurbehoud zijn niet de enige te verwachten veranderingen in steden. Van den Doel: ‘Door de digitale revolutie zullen de samenleving en het bestuur in 2050 drastisch zijn veranderd, ook in de steden. Er zal dus sprake zijn van verschillende transities, die moeten worden begrepen en worden vormgegeven. Daarvoor is nodig dat groepen met verschillende achtergronden in gesprek gaan met elkaar.’

De leiders van de wereld in 2050

De deelnemers aan het seminar concludeerden dat een verdieping van de samenwerking tussen de Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten en partners in Oost-Afrika alle partijen winst kan brengen. Daarbij werd niet alleen gewezen op de noodzaak om wetenschap en maatschappelijke organisaties en overheden met elkaar te verbinden, maar ook om op het gebied van het onderwijs met elkaar samen te werken. 'Een logische uitkomst' volgens Van den Doel want 'de leiders van de wereld in 2050 zitten immers nu in de collegebanken.'

kenya

   Beleidsmakers kunnen door onderzoek meer evidence based besluiten maken’.

Samuel Kiriro, de directeur van de Ghetto Foundation, vindt wetenschappelijk onderzoek uiterst belangrijk om de inwoners van de steden in Oost-Afrika te helpen een meer rechtvaardige samenleving op te bouwen: ‘Onderzoek geeft mensen meer informatie over en inzicht in de wereld waarin zij leven zodat zij betere beslissingen kunnen nemen. Ook hun beleidsmakers kunnen door onderzoek meer evidence based besluiten maken’.

Prof. Shuaib Lwasa van het ISS wijst er daarbij op dat voor het laatste wetenschappers ook publicaties moeten maken waarin wetenschap wordt samengevat. Via syntheses kunnen politici en beleidsmakers beter worden geïnformeerd dan door wetenschappelijke artikelen. En het liefst zijn deze syntheses resultaten van internationale samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus East Africa Research Network

Besloten werd het Leiden-Delft-Erasmus East Africa Research Network, oftewel ‘LEARN’, te vormen, met het onderzoeksinstituut Nuvoni als centrum. Leiden-Delft-Erasmus zal het netwerk ondersteunen vanuit het programma Leiden-Delft-Erasmus Global. Daarbij zullen ook onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld, zoals thesis labs waarin masterstudenten van de Leiden-Delft-Erasmus en Oost-Afrikaanse universiteiten samen aan projecten zullen werken en in dat kader hun scripties zullen schrijven.

   Het Leiden-Delft-Erasmus East Africa Research Network zal voor alle deelnemers nuttig zijn.'

elsie onsongoNuvoni-directeur Elsie Onsongo kijkt uit naar de geïntensiveerde samenwerking: ‘Het Leiden-Delft-Erasmus East Africa Research Network zal voor alle deelnemers nuttig zijn. En geweldig om te beginnen met onderzoek door studenten: dat levert vaak originele resultaten op binnen een relatieve korte periode’.

Meer informatie vindt u op:
Nuvoni Centre for Innovation Research
Leiden-Delft-Erasmus International Centre for Frugal Innovation
TU Delft Global Initiative
Leiden Global
LUMC Global
International Institute of Social Studies