Medical Delta hoogleraar Douwe Atsma: 'Cardiologie is ook een technisch vak.'

lumc

De zorg zoals we die nu kennen is niet toekomstbestendig. De druk op kosten en personeel neemt toe en het aantal patiënten met steeds complexere ziektes stijgt. Prof. dr. Douwe Atsma zoekt de oplossingen hiervoor vooral buiten het ziekenhuis en de zorginstelling. “Met zorg op afstand kun je veel frequenter in iemands leven zijn.”

douwe atsmaDouwe Atsma is hoogleraar cardiologie in het LUMC. Ook is hij een van de Principal Investigators bij de Healthy Society Hub. Sinds deze maand is hij benoemd als Medical Delta hoogleraar met een dubbelaanstelling aan TU Delft. 'Voor mij is dit een prachtige kans om samen te werken met andere disciplines om mijn onderzoeksonderwerp virtuele zorg uit te werken en groter te maken.'

Kun je vertellen waar jouw onderzoek over gaat?

'In mijn onderzoek ontwikkel ik manieren om zorg te verlenen in de thuissituatie van patiënten. Dit doen we door de patiënt een doos, The Box, mee te geven met daarin apparatuur waarmee hij zelf dingen kan meten. Met onder meer een weegschaal, ECG meter, thermometer of een apparaat voor slaapanalyse. De inhoud is altijd afgestemd op de individuele situatie van de patiënt.'

'De patiënt voert de metingen uit, de data komt bij ons binnen en wordt via een app ook weer aan de persoon teruggekoppeld. Zodat deze zelf meekrijgt, hoe dat bij hem zit. Daarmee kan iemand bijvoorbeeld leren over de relatie tussen gewicht en hoge bloeddruk. Of, in het geval van glucosesensoren, wat de invloed is van eten en slaap op de glucosespiegel. Zo krijgt de patiënt door hoe het eigen lichaam werkt en wat je zelf kunt doen om dit gunstig te beïnvloeden.'

the box lumc

Een ander element van The Box is dat patiënten digitaal, op afstand worden ondersteund. 'Dat is een groot verschil met de huidige situatie. Dokters en verpleegkundigen zien patiënten over het algemeen heel weinig in het jaar. Terwijl ze vaak ook een coachende rol hebben en dan is elkaar een paar keer per jaar 15 minuten zien best wel weinig.'

'Met zorg op afstand kun je veel frequenter in iemands leven zijn. Je kunt bijhouden wat mensen doen en daardoor heb je een grotere betrokkenheid. Dat horen we van patiënten ook terug in focusgroepen. Zij voelen zich beter ondersteund.  We verschuiven hiermee van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd.'

   Cardiologie is ook een technisch vak. Je werkt met ECG, röntgen en echo en hebt veel met IT te maken.'

Dit klinkt niet als klassieke cardiologie, hoe ben je bij dit onderwerp terechtgekomen?

'Na de middelbare school twijfelde ik tussen een studie geneeskunde of een technische opleiding aan TU Delft. Uiteindelijk is het geneeskunde geworden, maar de interesse in de technologie was er altijd al. Cardiologie is ook een technisch vak. Je werkt met ECG, röntgen en echo en hebt veel met IT te maken.'

'Onze traditionele manier van zorgverlening is onhoudbaar. Er komen te veel mensen naar het ziekenhuis, zorg is te duur en er is te weinig personeel. Met mijn interesse in IT ben ik hiervoor naar oplossingen gaan zoeken. Binnen het LUMC heb ik hier veel ruimte voor gekregen. Innoveren hoort ook wel bij een academisch centrum. Vaak is dat in de vorm van een nieuwe behandeling, in mijn geval is het net iets anders.'

industrieel ontwerpen

Wat levert samenwerken met andere disciplines op voor jouw werk?

'Veel! Industrieel ontwerpers zoals Maaike Kleinsmann van TU Delft zijn heel goed in processen, het in kaart brengen van zorgpaden en patiëntflows. Zij denken op strategisch niveau. Hoe verander je het hele systeem van zorg zodanig, dat het niet alleen op traditionele plekken - huisarts, ziekenhuis - maar ook in de maatschappelijke omgeving impact maakt?'

'Maaike heeft mij geleerd hoe je veel grootschaliger en holistisch naar een ecosysteem kunt kijken. Wij artsen zitten meer in de materie in engere zin. Die processen en hoe je industrie kunt betrekken bij dit soort initiatieven, daar wordt vanuit de medische kant niet vanzelfsprekend aan gedacht. Bij Industrieel Ontwerpen wel. Dat is belangrijk, want wij hebben de industrie nodig voor oplossingen die langdurig en tegen acceptabele kosten kunnen worden ingezet.'

pexels'We werken ook samen met psychologen, zoals Veronica Janssen en Andrea Evers van Universiteit Leiden. Die leren ons hoe je de beste strategieën voor gedragsverandering kunt inzetten. Welke coachings- en begeleidingstechnieken kun je gebruiken om mensen te motiveren om meer te gaan bewegen of gezonder te eten?'

'Meten helpt daar enorm bij. Als je ziet dat je bloeddruk of gewicht omlaag gaat of dat je slaap verbetert, dan motiveert dat. Ook terugkoppeling van een ondersteuner die zegt dat je goed bezig bent werkt positief. Dit kan een dokter zijn, maar ook een verpleegkundige of iemand die daarvoor is opgeleid. Hoe meer dialoog en interactie, hoe beter de uitkomsten.'

   Samen met de TU Delft hebben we elementen van de gamewereld gebruikt om mensen betrokken te houden. 

Hoe meer dialoog en interactie, hoe beter de uitkomsten. De app die deelnemers aan The Box gebruiken is een belangrijk onderdeel. 'Ook daarbij heeft Industrieel Ontwerpen ons geholpen. Samen met Valentijn Visch van de TU Delft hebben we elementen van de gamewereld gebruikt om mensen betrokken te houden. In de app zie je je data en voortgang terug.'

'Een volgende stap die we nog willen zetten is om met behulp van Artificial Intelligence gebruikers te identificeren die, op dat moment, wat extra aandacht nodig hebben. Die aandacht hoeft niet altijd van een dokter te komen. Dit kan ook een bot zijn die geautomatiseerd een reminder of een aanmoediging stuurt.'

   Ik voel mij met al die andere disciplines als in een speelgoedwinkel'

'Het is supergaaf om zo samen te werken. Ik voel mij met al die andere disciplines als in een speelgoedwinkel. Ook is het mooi om te merken hoeveel enthousiasme, creativiteit en energie er bij iedereen is. Samenwerken met andere disciplines is echt een goede aanvulling op wat we hier in het LUMC al doen.”

In hoeverre kan transdisciplinaire samenwerking jouw onderzoek versterken?

 

white paper healthy society“Ik ben daar heel erg voor. In ons onderzoeksdomein, het gedrag van mensen beïnvloeden om gezonder te zijn, loop je tegen heel veel elementen aan die buiten onze eigen invloedssfeer liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de omgeving. Is de infrastructuur geschikt om de fiets te pakken in plaats van de auto? Is er voldoende aanbod van gezond eten? Waarom is tabak nog niet verboden?

Lees meer over gezondheidsverschillen, leefstijl en preventie in de white paper van de Healthy Society Hub 'Naar een gezonde samenleving voor iedereen'

Het streven naar een goede leefstijl raakt zo veel partijen in de maatschappij. Dat kan de dokter of een industrieel ontwerper niet alleen oplossen.Het streven naar een goede leefstijl raakt zo veel partijen in de maatschappij. Dat kan de dokter of een industrieel ontwerper niet alleen oplossen. We moeten met elkaar in gesprek gaan, met de overheid, gemeentes en provincies om hier samen aan te werken. Dat kan heel veel opleveren. Van de cardiale patiënten heeft 80% klachten door een ongezonde leefstijl, de echte oplossing zit daar.”

Lees meer

Meer informatie vindt u op:
Medical Delta interview met Douwe Atsma
White paper Healthy Society: Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Healthy Society Hub
Video Medical Delta hoogleraren 2023

Volgend artikel