Succesvolle start inschrijvingen voor minoren via eduXchange

team
Het team van SURF, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de leveranciers CACI en Timeedit die de minor-inschrijving in goede banen hebben geleid.

Op 15 mei ging de inschrijving voor 210 minoren van de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus open via het platform eduXchange.nl. Studenten konden zich inschrijven voor minoren bij de eigen en andere instellingen. Binnen 2,5 uur zijn er 6800 geslaagde minor-inschrijvingen gerealiseerd. Voor het inschrijven is een eduID nodig die je koppelt aan je instellingsaccount. De meeste aanstaande minorstudenten hebben dat deze week geregeld: sinds maandag hebben ruim 4100 studenten zonder problemen een eduID aangemaakt.

Het inschrijven voor een minor verloopt via het eduXchange.nl platform, ontwikkeld door SURF. Zes samenwerkende universiteiten, de EWUU-alliantie (UU, TU/e, WUR) en de LDE-alliantie (EUR, Universiteit Leiden, TU Delft) gebruiken het platform voor het:

  • oriënteren op het vak- en minoraanbod.
  • inschrijven voor een vak en of minor waarbij de gegevens digitaal worden uitgewisseld tussen instellingen.
  • terugkoppelen van behaalde resultaten van vakken.

Dit resultaat kon alleen tot stand komen door samenwerking tussen heel veel expertises en professionaliteit, waarbij iedereen een stukje van de puzzel overzag en bijdroeg: ontwikkelaars en designers, beheerders, coördinatoren en managers, communicatieexperts, juristen, beleidsadviseurs en alle anderen. Ook de samenwerking met betrokken leveranciers van de studentinformatiesystemen was hierbij belangrijk.

Meer flexibiliteit in opleidingen is een groot goed, en dankzij eduXchange kunnen studenten nu écht laagdrempelig een minor dan wel vak bij een andere instelling vinden en zich ervoor aanmelden.

eduXchange.nl is sinds november 2021 live met alleen het vakaanbod van de EWUU-alliantie. In 2022 is LDE-alliantie bijgekomen met het totale minoren-aanbod. Om instellingen te blijven ondersteunen in hun ambities rondom flexibilisering, is de doorontwikkeling van het platform eduXchange geborgd binnen Npuls.

eduxchange