Maksim goncharenok
Digital Society
een Leiden-Delft-Erasmus thema

Een van de vier hoofdthema's van Leiden-Delft-Erasmus is Digital Society. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities is hier een voorbeeld van. BOLD staat voor Big, Open and Linked Data. Het centre doet onderzoek naar digitalisering en dataficering in de stad. De Leiden-Delft-Erasmus minor Smart and SHARED Cities komt voort uit dit centre. Studenten leren over de kansen en gevolgen van nieuwe technologie in de stedelijke omgeving, van slimme prullenbak tot drones. Onder Digital Society valt ook het onderzoek naar en met Artificial Intelligence, een speerpunt van de drie samenwerkende universiteiten. Ook Cyber Security is een voorbeeld van dit LDE-thema.