‘Studenten hebben digitale vaardigheden nodig voor het oplossen van toekomstige problemen’

Interview met prof.dr. Marcus Specht, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning (CEL) richt zich op technologisch gedreven onderwijsinnovatie. Wetenschappelijk directeur prof.dr. Marcus Specht is hoogleraar Digital Education in de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft en sinds vorig jaar verbonden aan het centre. We spraken hem over het meerjarenplan van het centre ‘Towards Digital Higher Education’.

Marcus Specht

Met de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking gaan we ons op vier maatschappelijke thema’s richten: Sustainable Society, Digital Society, Healthy Society, Inclusive Society. Hoe past jullie centre in dit verhaal?

Marcus Specht: ‘Digital Society is het thema waar ons Centre het beste in past. Maar natuurlijk zijn educatie en onderwijs ook heel belangrijk bij de overige thema’s. Beter onderwijs en meer kennis is de basis voor een meer gezonde, duurzame en inclusieve maatschappij.’

‘De digitalisering van onze samenleving vraagt om vernieuwing van het onderwijs. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, het terrein wordt steeds breder: artificial intelligence, big data, mobiel, virtual reality. Daarbij: de studenten hebben natuurlijk steeds meer digitale vaardigheden, die hebben ze ook nodig voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst en ze verwachten van de universiteit dat ze voorop loopt in digitalisering.’

‘Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning is een multidisciplinair onderzoekscentrum, gericht op ontwerp en evaluatie van onderwijstechnologieën.  Wij vragen ons steeds af: wat werkt, hoe en waarom?’

Wat werk, hoe en waarom op het gebied van technologische onderwijsvernieuwing?

Op de website van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning staan meer dan 300 recensies van artikelen over onderwijsinnovatie. Deze zijn geselecteerd door een redactie van wetenschappers: klik hier.

De thema’s van Leiden-Delft-Erasmus sluiten aan op maatschappelijke agenda’s en ontwikkelingen. Welke zijn belangrijk voor jullie centre?

Marcus Specht: ‘Een agenda die voor ons belangrijk is, is De Digitale Samenleving van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Ik ben vanuit de Open Universiteit trekker van het thema Digital Learning & Education (bekijk het video-interview). Deze agenda is door de universiteiten gezamenlijk opgesteld, om een antwoord te kunnen bieden vanuit de wetenschap op allerlei vragen die digitalisering met zich meebrengt. Voor ons centre is dit een belangrijke agenda vanwege het netwerk en de kennis die wordt samengebracht vanuit zoveel verschillende wetenschappelijke disciplines.

Naast maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering van de samenleving, zijn voor ons centre de trends in het hoger onderwijs belangrijk. Voorbeelden zijn: blended learning (de geïntegreerde combinatie van klassiek en online onderwijs), het meten van studieresultaten en herontwerp van leeromgevingen. Als belangrijkste technologische trends in het hoger onderwijs zien wij:

  • Learning Analytics en Big Data
  • Artificial Intelligence in Education
  • Educational Games & Gamification of Learning
  • Mobile & Wearable Technologies
  • Augmented & Virtual Reality'

Wat is Augmented en Virtual Reality en Gaming in het hoger onderwijs?

Lees meer over deze trends in dit verslag van het Centre for Education and Learning. O.a. MIT professor Eric Klopfer, auteur van het boek Augmented Learning, legt uit waar het om gaat: de werkelijke wereld opnemen in de leeromgeving en virtuele objecten toevoegen aan de werkelijkheid. Om de student gemotiveerd te houden is goed game design essentieel. Lees meer

Waarop bouwen jullie, vanuit de eerste fase van Leiden-Delft-Erasmus (2012 t/m 2018), verder?

Marcus Specht: ‘Het Centre for Education and Learning heeft zich afgelopen jaren gericht op o.a. professionalisering van docenten, kennisdeling en onderzoek op het gebied van technologische innovaties. Om de medewerkers van de universiteiten mee te nemen in de digitale ontwikkelingen in het hoger onderwijs organiseren we allerlei kennissessies. Voorbeelden zijn de workshops Technology Enhanced Learning en Learning Analytics en het Programming Education and Research Lab. Deze zomer zijn we host van de EC-TEL en mLearn conferentie.

We hebben als centre in de afgelopen jaren ook een community opgebouwd van onderzoekers, innovators, docent-trainers en beleidsmedewerkers op de drie universiteiten. Die blijven ook een belangrijke rol spelen in de volgende fase.’

Hoe willen jullie als Leiden-Delft-Erasmus centre verder groeien?

Marcus Specht: ‘Onze visie is dat voor een effectieve implementatie van onderwijstechnologie wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. Zonder dat blijft het bij geloof in of juist weerstand tegen technologie en daarmee overschat én onderschat je de mogelijkheden. Voor de tweede fase leggen we het accent daarom vooral op onderzoek. We hebben de volgende onderzoekslijnen gekozen:

  1. Informatie-, data- en digitale geletterdheid en computerkennis: welke digitale methoden en competenties voor het gebruik van digitale media moet je als student en docent van 2020 onder de knie hebben?
  2. De mobiele generatie: wat betekent het gebruik van mobiele apparatuur en apps door studenten in alle facetten van het hoger onderwijs?
  3. Augmented en virtual reality: hoe combineren we nieuwe media zoals games, video’s, social networks met bestaande middelen zoals boeken, voor overdracht van de lesstof?
  4. Intelligente leeromgeving: hoe kunnen we gebruik maken van kunstmatige intelligentie bij het gepersonaliseerd leren en doceren?’

Op welke manier werken jullie samen met partners in de regio?

Marcus Specht: ‘De universiteiten bevinden zich in een eco-systeem van innovatie. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven spelen hierin een rol. Onderwijstechnologie is een opkomende sector. We werken daarom samen met innovatiecentra als Centre4Innovation (Leiden), Community for Learning Innovation (Rotterdam) en het Teaching Lab (Delft), met faculteiten en instituten die multidisciplinair onderzoek doen en met incubators van Leiden, Delft en Rotterdam in een programma voor startende ondernemers in onderwijstechnologie (EdTech startups). Dit is interessant voor ons vanwege de kennisuitwisseling en voor de startende bedrijven vanwege de wetenschappelijke inzichten.' 

Wat is jullie grootste uitdaging?

Marcus Specht: ‘De bijdrage van onderzoek voor beter onderwijs en meer kennis voor allen zichtbaar en waardevol te maken.'

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning
Centre4Innovation Leiden University
Community for Learning Innovation Erasmus University Rotterdam
Teaching Lab TU Delft

Volgend artikel