Medical Delta: technologische oplossingen voor duurzame zorg

Krachten bundelen om technologische oplossingen voor duurzame gezondheidszorg te ontwikkelen en te implementeren. Met dat doel starten de kennisinstellingen in de Medical Delta dit jaar een breed wetenschappelijk programma. De lancering daarvan is op 16 april tijdens de Medical Delta Conference 2019 in Delft.

ton van der steenIn totaal gaat het om twaalf onderzoeksprogramma’s, waarin de medische en technologische kennis en expertise van de drie universiteiten en twee universitair medische centra in Zuid-Holland gecombineerd worden. Met elkaar en met andere partijen in de zorg willen deze instellingen belangrijke maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg aanpakken.

‘Het is prachtig om te zien welke unieke inzichten we kunnen genereren door kennis vanuit de vele disciplines van deze vijf kennisinstellingen te combineren’, zegt Medical Delta-voorzitter Ton van der Steen. Hij noemt wat voorbeelden: ’We begrijpen straks door kennis van signaalverwerkers beter wat hartritmestoornissen zijn, die we daardoor ook beter kunnen behandelen. Metingen bij gezonde mensen geven meer inzicht in de vraag waarom en wanneer dementie ontstaat. En methoden die voor hartfalen zijn ontwikkeld, gaan we toepassen binnen de hersenchirurgie.’

Het programma richt zich op de hele zorgketen. Dat begint bij fundamenteel onderzoek, maar is ook gericht op de ontwikkeling van concrete oplossingen. Die worden, onder meer in de Medical Delta Living Labs, getest op toepasbaarheid in de praktijk en acceptatie door patiënten.

Budget
Gertine van VlietHet aanvankelijke budget van 5 miljoen euro voor dit programma is geïnvesteerd door de vijf founding fathers van Medical Delta: TU Delft, Erasmus MC, LUMC, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gertine van der Vliet, directeur van Medical Delta: ‘De ambitie is dat deze investering in de komende jaren leidt tot een breed onderzoeksprogramma met een waarde van zeker dertig miljoen euro. Bij de start zijn in de verschillende consortia in totaal 250 wetenschappers betrokken; naar verwachting telt het programma de komende jaren rond de honderd Medical Delta-promovendi. Door de samenwerking met de vier hogescholen in de provincie, maar ook dankzij de betrokkenheid van zorginstellingen, bedrijven en overheden, wordt de brug geslagen naar de toepassing in de zorgpraktijk.'

Medical Delta voorziet in twee adviesraden: een Wetenschappelijke Raad en een Maatschappelijke Raad. Meer informatie op www.medicaldelta.nl

Uitnodiging Medical Delta Conference 2019

De lancering van het programma is op dinsdag 16 april tijdens de Medical Delta Conference 2019. In en rond de Aula van de TU Delft presenteren betrokken wetenschappers hun onderzoeksprogramma’s en tonen bedrijven concrete zorginnovaties. In vier thematische parallelsessies gaan programmaleiders met elkaar in gesprek over hun bijdrage aan de gezondheidszorg van de toekomst.
Naast Medical Delta-bestuurders Gertine van der Vliet en Ton van der Steen komen tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst ook minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en Jeroen Tas, chief innovation & strategy officer bij Philips, en Henk Akkermans, hoogleraar aan Tilburg School of Economics & Management aan het woord.

Inschrijven Medical Delta Conference 2019

Meer informatie vindt u op:
Medical Delta

Volgend artikel