Dual Career Network helpt partners van buitenlandse onderzoekers op weg

Om onze goede positie als universiteiten te behouden en te versterken is het van belang om internationaal wetenschappelijk talent aan te trekken. Bovendien neemt met het groeien van de Nederlandse economie het aantal banen fors toe en dat is ook merkbaar in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De kans dat buitenlandse onderzoekers in ons land komen werken en voor langere tijd aan de universiteiten verbonden blijven, is groter als er ook voor de partner een aantrekkelijk perspectief is. Daar richt het Dual Career Network van Leiden-Delft-Erasmus zich op.

In 2018 was ruim een derde van alle geregistreerde onderzoekers in Nederland van internationale komaf. Deze internationale wetenschappers kwamen voornamelijk uit Europa, China, Noord-Amerika en India. Bij de TU Delft was zelfs meer dan de helft van alle wetenschappers in 2018 niet-Nederlands. Deze wetenschappers nemen vaak een partner mee die ook graag aan het werk wil. Hiervoor is in 2018 het Dual Career Network (DCN) van Leiden-Delft-Erasmus opgezet. 

staff leiden

Dat de drie universiteiten hun krachten bundelen om partners van internationale wetenschappers op weg te helpen is logisch. De drie universiteiten liggen dichtbij elkaar, werken samen en hebben alle drie de ambitie hun toppositie in een concurrerende markt te behouden. Zij hebben daarin ook wat te bieden: Zuid-Holland is een aantrekkelijke en welvarende regio met veel bedrijven, overheidsinstellingen en netwerken. De universiteiten bieden al langer trajecten aan voor partners van wetenschappers en bundelen nu hun krachten in het Dual Career Network.

Peter de Bruijn is de coördinator van het DCN en vertelt over de noodzaak van het DCN: ‘Als Leiden-Delft-Erasmus universiteiten willen we internationaal wetenschappelijk talent aan ons binden. We zijn als werkgever aantrekkelijker als we ook iets voor de partners te bieden hebben. Veel universiteiten in het buitenland hebben dit concept al omarmd. Het wordt in toenemende mate van ons verwacht en bepaalt soms mede de keuze voor welke universiteit een onderzoeker gaat werken. Onze database met kandidaten en bedrijven groeit snel. Ik voer gesprekken met o.a. bedrijven, NGO’s, gemeenten, onderzoeksbureaus, universiteiten, scholen. Daarnaast onderhoud ik ook contacten met gespecialiseerde wervings- en selectiebureaus en executive search agencies.’ 

hand

Wat is de aanpak vanuit het Dual Career Network? Eerst worden er, op basis van een gesprek, kansrijke sectoren in kaart gebracht, passend bij het profiel van de kandidaat. Daarna worden er contacten gelegd gericht op werk, in dienstverband of zelfstandig ondernemerschap. Zo snijdt het mes aan twee kanten: organisaties krijgen toegang tot (vaak hooggeschoolde) kandidaten, die op hun beurt een interessante baan vinden en zich daardoor sneller thuis voelen in deze regio. 

Het Dual Career Network is de derde component van een programma dat bestaat uit drie stappen: 

1. Oriëntatie
2. Training
3. Netwerk

De eerste twee componenten vormen de Dual Career Programmes van de individuele universiteiten. Deze zijn in Leiden en Rotterdam alleen gericht op de partners van nieuwe onderzoekers, in Delft ook op de zittende. Instromen in het programma gaat via de universiteit waaraan de onderzoeker verbonden is. Alle Engelstalige informatie over de aanmelding en de werkwijze binnen het programma staat op deze sites van de universiteiten:

Dual Career Programme Erasmus Universiteit Rotterdam  

Dual Career Programme Universiteit Leiden                      

Partner Career Advice TU Delft                                           

p de BruijnVoor meer informatie over het Dual Career Network, neem contact op met coordinator Peter de Bruijn via e-mail: p.j.j.debruijn@tudelft.nl of telefoon +31 640 15 67 76. Hij is te vinden op maandag, dinsdag en vrijdag op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Sanders-gebouw, kamer L4-53, op woensdag op de Universiteit Leiden bij het Service Center, International Staff en op donderdag op de TU Delft bij HR (CiTG, 5e verdieping).

Peter de Bruijn studeerde South Asian Studies aan de Universiteit Leiden en deed promotieonderzoek in Zuid- en Zuidoost-Azië. Na een loopbaan bij een Duitse bank en in internationaal managementconsultancy was hij zelf een aantal jaren expat in India als directeur van een vestiging van Nuffic, de officiële representatie van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland.

Volgend artikel