Leiden-Delft-Erasmus strategie 2019-2024: een tussenstand

Aan het bepalen van een nieuwe strategie voor de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking is een lang proces voorafgegaan. En dat proces is nog niet ten einde. Een belangrijke stap zijn de beraadslagingen met de medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht van de drie universiteiten. In de periode maart-april 2019 vinden de overleggen plaats, waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society
De contouren van het strategisch plan 2019-2024 tekenen zich al wel af in de interviews met de vijf wetenschappelijk directeuren van de Leiden-Delft-Erasmus centres in het nieuwste LDE-magazine. Zij krijgen onder meer de vraag hoe de centres, die recent hun meerjarenplannen hebben geschreven, passen in de vier profileringsthema’s van LDE: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze maatschappelijke thema’s zullen leidend zijn in het vervolg van de samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus is kwaliteit, complementariteit en nabijheid
In deze interviews met de drie CvB-voorzitters werd ook duidelijk waarom zij als Leiden-Delft-Erasmus willen samenwerken: om vanuit kwaliteit, complementariteit en nabijheid bij te kunnen dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Op onderwijs, onderzoek en valorisatie en samen met maatschappelijke partners.

Volg ons via nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn
Zodra de LDE-stuurgroep een formeel besluit heeft genomen over de nieuwe strategie, zullen we deze bekend maken via onder andere de website en de nieuwsbrief. Volg de laatste ontwikkelingen rondom LDE ondertussen via Twitter en LinkedIn.

Volgend artikel