Krachten bundelen voor verantwoord gebruik van algoritmische systemen

Tijdens het symposium ‘Transdisciplinary Study of Just Public Algorithmic Systems’, op vrijdag 24 maart in Den Haag, staat onderzoek naar het gebruik van algoritmische systemen in de publieke sector centraal. Een actueel onderwerp dat de laatste tijd veel in de belangstelling staat. Vijf vragen over het symposium aan een van de initiatiefnemers, Bram Klievink, hoogleraar Digitalisation and Public Policy bij het Instituut Bestuurskunde.

1. Waarom een symposium over het gebruik van algoritmische systemen?

Bram Klievink
Bram Klievink

Klievink: ‘Het verhaal begint eigenlijk al een jaar of twee geleden. Vanuit een Leiden-Delft-Erasmus (LDE) samenwerking op het terrein van AI (Artificial Intelligence) hebben we een ELSA Lab opgericht, samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden. Een ELSA Lab (Ethical, Legal and Societal Aspects) is een plek waar onderzoek naar technologische ontwikkelingen in samenhang met ethische, juridische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen plaatsvindt. Ons ELSA Lab richt zich op AI-toepassingen in het publieke domein. We kijken bijvoorbeeld naar waarborgen, de rol van professionals ten opzichte van algoritmen, en de impact op burgers. 

Er zijn veel ontwikkelingen binnen dit onderwerp geweest. Sinds vorig jaar is er een nationaal algoritmeregister - en sinds een aantal weken een algoritme toezichthouder. Andere partners, zoals Kafkabrigade en Waag (Futurelab for technology and society) hebben ook niet stilgezeten en er zijn allerlei onderzoeks- en adviestrajecten gestart en soms al afgerond. Wij vonden dit een mooi moment om de koppen weer bij elkaar te steken om te kijken waar we nu staan en hoe we verder willen gaan.’

   Vanuit verschillende sectoren, verschillende disciplines, en verschillende perspectieven willen we een bijdrage leveren aan de rechtvaardigheid en het verantwoord gebruik van algoritmische systemen in de publieke sector.’

2. Wat willen jullie bereiken op 24 maart?

‘Voor deze bijeenkomst is het doel eigenlijk tweeledig; enerzijds vertellen we in een aantal korte presentaties iets over ons recente werk. Anderzijds willen we met de deelnemers de gezamenlijke agenda op deze thematiek gaan vormgeven. Van hieruit willen we verder de krachten bundelen. Vanuit verschillende sectoren, verschillende disciplines, en verschillende perspectieven willen we een bijdrage leveren aan de rechtvaardigheid en het verantwoord gebruik van algoritmische systemen in de publieke sector.’

3. Dit onderwerp vergt samenwerking met veel verschillende partijen, hoe brengen jullie dit in het symposium samen?

‘We starten vanuit een bestaande samenwerking, van universiteiten, andere (kennis) organisaties, bedrijven, en overheidsorganisaties - zowel vanuit beleid, toezicht en uitvoering. Binnen al deze partijen zit kennis en expertise, vinden toepassingen hun weg naar de praktijk en lopen onderzoeken. Die kennis willen we uitwisselen door samen vragen te identificeren en elkaars sterke kant beter te leren kennen.’

Lees hier het volledige interview