Openingssymposium ‘Transdisciplinary Study of Just Public Algorithmic Systems’

Startdatum
Einddatum
Locatie
Leiden University, Schouwburgstraat 2, The Hague

Graag nodigen we u uit voor het 'Symposium on the Transdisciplinary Study of Just Public Algorithmic Systems'. Dit is een initiatief van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit, in samenwerking met Waag en de Kafkabrigade, en ondersteund door een breed consortium van publieke, private en maatschappelijke partijen.

Algoritmische systemen staan volop in de belangstelling, zeker binnen de publieke sector. Dat is begrijpelijk, want slimme algoritmes dragen bij aan betere dienstverlening en een meer effectief overheidsbeleid. Het gebruik van data en algoritmes in publieke diensten brengt echter ook lastige uitdagingen en risico’s met zich mee, zoals het zorg dragen voor betrouwbaarheid van diensten, transparantie van uitspraken, en het begrijpen van de praktische implicaties van het gebruik van algoritmes. Hierin worden al stappen gemaakt, zoals de oprichting van algoritme registers, het instellen van algoritme toezichthouders en het gezamenlijk toewerken naar een beheersaanpak voor algoritmische systemen.

Zijn dit soort stappen effectief? Hoe werken die door tot in de haarvaten van publieke organisaties en ontwikkelaars? Hoe ver gaan algoritmische systemen eigenlijk, en wat zijn implicaties in verschillende toepassingsgebieden? Wat komt er in de praktijk bij kijken om ervoor te zorgen dat algoritmische systemen daadwerkelijk rechtvaardig en veilig zijn, en blijven?

Dit zijn slechts enkele vragen die we samen zullen moeten beantwoorden. Hiervoor is een lerende aanpak nodig, waar de praktijk, de wetenschap, burgers, en het maatschappelijk middenveld allen bij nodig zijn. Tevens houdt dit vraagstuk zich niet aan disciplinaire grenzen, het is tegelijkertijd technisch, normatief, sociaal, organisatorisch, juridisch en bestuurlijk.

Tijdens het 'Symposium on the Transdisciplinary Study of Just Public Algorithmic Systems' willen wij met alle betrokkenen de reeds opgedane inzichten samenbrengen en uitstaande vragen samen oppakken.

Wij hopen u te verwelkomen in Den Haag op vrijdag 24 maart voor een kort openingssymposium en een borrel na afloop.

Meld je hier aan