Studenten LDE minor Smart and SHARED Cities testen bezorgrobot Rosie op campus Erasmus Universiteit

Hoe reageren mensen op een bezorgrobot? Wat heeft de robot nodig om goed te kunnen functioneren? En hoe kan deze technologie naar de openbare ruimte worden gebracht? Dat zijn vragen waarmee studenten van de minor Smart and SHARED Cities van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities aan de slag gaan. Woensdag 1 december gaat bezorgrobot Rosie (Robot On-Site Erasmus) terrein verkennen op campus Woudestein.

Projectmanager van dit centre, Merlina Slotboom, is coördinator van dit unieke studentenproject: ‘Rosie is een kleine bezorgrobot die op de campus van de Erasmus Universiteit boodschappen van de Spar gaat bezorgen aan studenten en medewerkers. Met een app worden de boodschappen besteld en met een unieke code kan de klant de robot vervolgens openen.’

Bezorgrobot Rosie. (Foto: Jonathan van Rijn)
Bezorgrobot Rosie - Foto: Jonathan van Rijn @Erasmus Universiteit Rotterdam

slotboomDe bezorgrobot brengt niet alleen technische, maar ook juridische, economische en gedragswetenschappelijke vragen met zich mee. Slotboom: ‘De studenten die deze case behandelen in de minor Smart and SHARED Cities, komen van de 3 samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus universiteiten en kunnen vanuit verschillende studierichtingen naar deze ontwikkeling kijken.'

   Wat betekent het als deze innovatie naar de publieke ruimte wordt gebracht?'

'Wij kijken niet zozeer naar de techniek of de business case maar naar de vraag hoe mensen op robots reageren en wat het betekent als deze innovatie naar de publieke ruimte wordt gebracht’.

Student Sanne van Herwijnen doet momenteel mee aan de minor SMART en SHARED Cities: 'Het geeft veel voldoening om samen te werken met studenten met verschillende achtergronden en disciplines. Doordat we problemen en onderzoek op verschillende manieren benaderen en wisselende kennis hebben, vullen we elkaars werk aan. Dit is erg handig om de verschillende kanten van een probleem aan te pakken.'

De proef met de bezorgrobot gaat zes maanden duren. Het is een samenwerking tussen het Future Mobility Network, de Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPAR University en Dutch Automated Mobility (DAM). De robot is ontwikkeld door technologieleverancier Cartken. 

'De groei en geplande verdichting van Rotterdam en de klimaatopgaven vragen om slimme en schone oplossingen in mobiliteit, ook in de stadslogistiek. Innovaties als bezorgrobots kunnen hier een rol in spelen. We onderzoeken welke rol dat is en hoe het kan bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en -maatregelen', zegt Rosemarijn de Jong, adviseur Smart Mobility van de gemeente.

   Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen.'

Prof.dr. Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Leiden-delft-Erasmus Centre for BOLD Cities en hoogleraar Sociologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences: ‘Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen. Daarnaast vinden we het, met het oog op innovatie en duurzaamheid, belangrijk om smart delivery nader te onderzoeken.’ 

Dit artikel is deels overgenomen van De Havenloods. Lees meer

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Volgend artikel