Veel interesse voor gezamenlijke minoren

External video URL

Veel studenten waren geïnteresseerd in de gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus minoren tijdens de minorenmarkt op 2 mei 2017 in Delft. Daarnaast bleken veel studenten ook geïnteresseerd in de minoren van de partneruniversiteiten Leiden en Rotterdam. Het was druk bij de stalletjes.

studenten
Minorenmarkt Delft 2 mei 2017

Een minor biedt een uitgelezen kans voor studenten om hun horizon te verbreden bij een andere universiteit. Studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toegang tot de minoren van de partneruniversiteiten.

minoren
Leiden-Delft-Erasmus minoren

De gezamenlijke minoren worden verzorgd door docenten van de drie universiteiten en zijn toegankelijk voor bachelorstudenten van de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze minoren werken studenten vanuit verschillende disciplines samen met probleemeigenaren uit bestaande bedrijven en organisaties aan casussen binnen een maatschappelijk relevant thema.  

Minor Responsible InnovationMinor Security, Safety and JusticeMinor ‘Geo-resources for the Future: Social, Economic, Environmental, and Political challenges’

Meer informatie vindt u op:
Minoren

Volgend artikel