Met een datablik naar de stad kijken

Datawandeling, 30 maart 2017, Kop van Zuid, Rotterdam

Het Centre for Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities organiseert datawandelingen. Op een korte voettocht leren deelnemers met een datablik naar de stad kijken. Wat voor data zien we? Wat weten en vinden we ervan? Zouden we meer willen weten of meer controle willen hebben? Het doel is om de ‘datageletterdheid’ van de stadsgebruikers te verhogen. Daarnaast gebruikt het centre de input van deelnemers voor verder onderzoek naar omgang met data. Op 30 maart 2017 was er een datawandeling op de Kop van Zuid in Rotterdam. Hier volgt een korte impressie.

deelnemers
Deelnemers op datawandeling in Rotterdam

Datablik

Een groep van zes personen loopt langs de kade van de Rijnhaven. ‘Kijk goed rond, ook op onlogische plekken’, zegt datagids Luuk Schokker, ook manager van het Centre for BOLD Cities. ‘Wat neem je waar?’ Naast de fietsbrug richting Hotel New York staat een paal met een half rond zwart oog aan de onderkant. ‘Ik zie een camera’, zegt een deelnemer opeens. ‘Waarschijnlijk voor veiligheidsdoeleinden of ter preventie van criminaliteit. Maar dat is gissen. Ook weten we niet van wie de camera is.’

camera
Camera in Rotterdam

De discussie

Aan de overkant van de brug staat een lange paal met sensoren. Ook hier is het onduidelijk waarom de paal er staat, wat hij meet en wie de eigenaar is. Er wordt gespeculeerd: misschien is het een gsm voor aanmerende cruiseschepen. Misschien is de paal van het Havenbedrijf Rotterdam. Of misschien is de paal bedoeld voor de communicatie van de scheepvaart. De groep is het erover eens dat het fijn zou zijn als er meer informatie gegeven werd. Maar er is ook een keerzijde, meent een deelnemer. Informatie kan bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet worden gedeeld. ‘Hoe meer men weet hoe kwetsbaarder de situatie wordt. Er kunnen vervelende dingen gebeuren’.

paal met sensoren
Paal met sensoren

Privacy

De groep loopt langs diverse andere dataopslagpunten. Een digitale parkeerautomaat: tijd- en locatieregistratie via kentekens. Een woontoren met digitale naambordjes. Een TNT-medewerker met een datakastje. De mobiele telefoons van de deelnemers met locatiegegevens. Dan breekt de discussie los. ‘Hoe zit het met privacy van persoonlijke gegevens? Politiek zou ook een grotere rol moeten spelen. Er zou betere wetgeving moeten komen op het verzamelen van data en het (her)gebruik van data.

parkeermeter
Parkeermeter en links een melding van cameratoezicht

Food for thought

Aan het einde van de wandeling nemen de deelnemers nog wat ‘food for thought’ mee. Datacenters zijn grootverbruikers van energie en het verbruik neemt alleen maar toe, weet een van hen. Het versturen van een e-mail kost evenveel energie als het maken van een kopje thee. Dataopslag heeft ook een ecologische voetafdruk.


Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'

Meer informatie vindt u op:
Centre for BOLD Cities
Datawandeling met Liesbet van Zoonen
'Een slimme burger is op z’n minst een beetje datawijs' door Prof. Dr. Liesbet …

Volgend artikel