Nieuwe LDE-minor ‘Geo-resources for the Future’ start in september 2017

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. In deze minor leren studenten vanuit verschillende disciplines kijken naar verantwoorde exploitatie van en handel in geologische hulpbronnen.

Samenwerken in multidisciplinaire teams

De uitdagingen van onze tijd zijn groot: de voorraden van fossiele brandstoffen en mineralen zijn eindig en hun beschikbaarheid en prijs is sterk afhankelijk van de wereldpolitiek. Daarnaast zorgt CO2 uitstoot voor klimaatverandering. Een energietransitie is nodig; we moeten overstappen naar duurzamere energiebronnen. Om een ​​'license to operate' te verwerven om de hulpbronnen uit de aarde te winnen en verhandelen, moeten bedrijven daarom rekening houden met een heel scala aan economische, ecologische en sociale aspecten en met zeer diverse stakeholders, van de lokale bevolking in een mijngebied tot multinationals. Hoe gebeurt dit nu en wat hebben we nodig in de toekomst? Dit complexe maatschappelijke probleem kan alleen worden opgelost door kennis uit verschillende disciplines te gebruiken en door samen te werken in multidisciplinaire teams.

Bijlagen
A4 folder - Geo-resources for the Future (380.53 kB)
Meer informatie vindt u op:
De website van de TU Delft

Volgend artikel