Interview ScienceGuide met collegevoorzitters over samenwerking

science guide

Wat is de meerwaarde van Leiden-Delft-Erasmus voor de regio en welke toekomstvisie delen de de samenwerkende universiteiten? Bestuursvoorzitters Carel Stolker van de Universiteit Leiden, Tim van der Hagen van de TU Delft en Kristel Baele van de Erasmus Universiteit Rotterdam spraken hierover met Sicco de Knecht, hoofdredacteur van Science Guide.

baeleOver de nieuwe strategie van Leiden-Delft-Erasmus en het creëren van meerwaarde voor de regio zegt Kristel Baele, collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 'Het onderwijs en de maatschappelijke relevantie hebben een prominente rol gekregen in de nieuwe strategie.'

De drie universiteiten voerden hiervoor afgelopen jaar gesprekken met de beleidsmedewerkers en colleges van de grote steden, de Economic Development Board en de Provincie Zuid-Holland. 'Daardoor zijn we ons nog meer gaan beseffen dat de grote maatschappelijke vragen alleen beantwoord kunnen worden met een multidisciplinaire aanpak.'

hagenVolgens collegevoorzitter en rector Tim van der Hagen (TU Delft) zijn de universiteiten in zijn provincie alle drie als het ware onaf. 'Maar de samenwerking tussen een algemene, specialistische en een technische universiteit schept een perfect uitgeruste combinatie om de grote vragen het hoofd te bieden.'

 

stolkerCollegevoorzitter en rector Carel Stolker (Universiteit Leiden) sluit af met: 'We zijn deze alliantie destijds vrij neutraal ingegaan met de vraag wat werkt en wat niet werkt. Internationaal verbind je drie hele sterke merken en wij zien dat terug in de  aantrekkingskracht van onze drie universiteiten. We zijn verschillend en juist daardoor heel sterk.'

Lees het volledige interview op de website van Science Guide.

Bijlagen
Interview ScienceGuide 30 okt 2019 (241.08 kB)

Volgend artikel