Interview ScienceGuide with university presidents about collaboration Leiden-Delft-Erasmus

What is the added value of Leiden-Delft-Erasmus for the South-Holland region and what picture of the future do the three collaborating univiersities share? Presidents of the board Carel Stolker of Leiden University, Tim van der Hagen of Delft University of Technology and Kristel Baele of Erasmus University Rotterdam, talked about this with Sicco de Knecht, editor-in-chief of Science Guide.  Read the article (in Dutch) via the ScienceGuide website.

science guide

baeleOver de nieuwe strategie van Leiden-Delft-Erasmus en het creëren van meerwaarde voor de regio zegt Kristel Baele, collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 'Het onderwijs en de maatschappelijke relevantie hebben een prominente rol gekregen in de nieuwe strategie.'

De drie universiteiten voerden hiervoor afgelopen jaar gesprekken met de beleidsmedewerkers en colleges van de grote steden, de Economic Development Board en de Provincie Zuid-Holland. 'Daardoor zijn we ons nog meer gaan beseffen dat de grote maatschappelijke vragen alleen beantwoord kunnen worden met een multidisciplinaire aanpak.'

hagenVolgens collegevoorzitter en rector Tim van der Hagen (TU Delft) zijn de universiteiten in zijn provincie alle drie als het ware onaf. 'Maar de samenwerking tussen een algemene, specialistische en een technische universiteit schept een perfect uitgeruste combinatie om de grote vragen het hoofd te bieden.'

 

stolkerCollegevoorzitter en rector Carel Stolker (Universiteit Leiden) sluit af met: 'We zijn deze alliantie destijds vrij neutraal ingegaan met de vraag wat werkt en wat niet werkt. Internationaal verbind je drie hele sterke merken en wij zien dat terug in de  aantrekkingskracht van onze drie universiteiten. We zijn verschillend en juist daardoor heel sterk.'

Lees het volledige interview op Science Guide.

Next article