Hoogleraren Erasmus Universiteit
Richtlijnen en randvoorwaarden LDE medebenoemingen

Richtlijnen en randvoorwaarden medebenoemingen

Richtlijnen en randvoorwaarden medebenoemingen Leiden-Delft-Erasmus

Het bestuur van de alliantie Leiden-Delft-Erasmus heeft in 2019 besloten te streven naar medebenoemingen om de samenwerking tussen de instellingen binnen het kader van de strategische LDE-thema’s te versterken. Dit is reeds de praktijk binnen Medical Delta. Nu worden er ook stappen gezet op andere thema’s zodat er sprake zal zijn van ‘LDE-Hoogleraren’ en ‘LDE Professor of ……’.

De hoogleraren die deze aanstelling krijgen, zijn naast hun benoeming in hun eerste universiteit, medebenoemd in een tweede of in een tweede en derde universiteit. Zij zetten zich in voor interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het terrein van de digital, inclusive, healthy en sustainable societies dan wel op een van de dwarsdoorsnijdende thema’s van de LDE-samenwerking.