Start van nieuwe samenwerkingstermijn Leiden-Delft-Erasmus

De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam gaan hun tweede termijn in als strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) . Deze succesvolle samenwerking begon in 2012 en is deze zomer opnieuw bezegeld met een strategisch plan voor 2019-2024. De komende vijf jaar zal Leiden-Delft-Erasmus verder bouwen aan de samenwerking in onderzoek en onderwijs.  

In de nieuwe strategie staat de gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken voorop. Door de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de enorme breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid kunnen de 3 universiteiten inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen.

Vier maatschappelijke thema's

Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s, die richtinggevend zijn voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband:

Sustainable Society
Inclusive Society
Healthy Society
Digital Society

Netwerk in de regio

De LDE-alliantie werkt nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de slagkracht en (inter)nationale positie van de 3 samenwerkende universiteiten te versterken.

Uitbreiding samenwerking

Voortbouwend op het succes van de LDE-centres in de afgelopen jaren heeft de LDE-stuurgroep de uitvoering van de strategie voortvarend ter hand genomen. Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.

Gezamenlijk onderwijs

Ook studenten hebben baat bij de intensivering van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Openstelling van onderwijs voor elkaars studenten was ten dele al een feit en ook het aantal gezamenlijke opleidingen en minoren is groeiend. Het aanbod wordt verder uitgebreid met onder andere een nieuwe LDE-minor op het gebied van big data en steden.

Talentontwikkeling

Naast de samenwerking in onderzoek en onderwijs vinden de universiteiten elkaar ook op andere terreinen, zoals een gezamenlijk traineeship voor jonge professionals en het postdocprogramma LEaDing Fellows voor internationaal wetenschappelijk talent.

> Bekijk hier de Leiden-Delft-Erasmus strategie 2019-2024

sg
Kristel Baele, bestuursvoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam:

‘Ik ben erg blij met deze volgende stap van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we als topinstellingen, vanuit complementariteit, een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe vraagstukken in de samenleving. Die ambitie en betrokkenheid willen we de komende jaren weer waarmaken.’

Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en Rector Magnificus TU Delft:
'Onze Zuid-Hollandse alliantie van academische partners is goed op koers. Leiden-Delft-Erasmus staat voor wetenschappelijke kwaliteit, multidisciplinariteit, complementariteit en nabijheid.
Kortom, 3 ambitieuze toppers die bij elkaar om de hoek zitten en samen willen werken: een hele goede uitgangspositie.'

Carel Stolker, bestuursvoorzitter en Rector Magnificus Universiteit Leiden:
'Ik ben heel blij met deze nieuwe strategie, wat betekent dat we nog intensiever gaan samenwerken op strategisch gekozen onderzoeksgebieden en met ons onderwijs. Het versterkt onze unieke alliantie in Zuid-Holland en levert kennisvermeerdering op.
In onze samenwerking combineren we een jonge universiteit, een technische universiteit en een brede universiteit en juist in die gezamenlijkheid zijn we heel sterk.'

Bijlagen
Strategieplan LDE 2019-2024.pdf (4.16 MB)