In 2022 is Leiden City of Science en vieren de TU Delft en alliantie Leiden-Delft-Erasmus een lustrum

Het bruist in Zuid-Holland van de wetenschap en innovatie en in 2022 al helemaal. Want niet alleen is Leiden het hele jaar European City of Science, ook viert de TU Delft haar 180-jarig bestaan en gaat Leiden-Delft-Erasmus Universities het 10e jaar in. Kortom, een feestelijk jaar voor de universiteiten en partners in de regio! 

Leiden City of Science 2022

LeidenDe stad Leiden is in 2022 European City of Science. Deze titel wordt elke twee jaar door EuroScience in Straatsburg toegekend aan een Europese stad. Hoewel de titel al langer bestaat, is Leiden de eerste stad die er een jaarrond programma van maakt met een internationale uitstraling, vol kennis, kunst en kunde.

Leiden2022 presenteert een programma van 365 dagen voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Iedere dag staat er een dagonderwerp centraal in laagdrempelige activiteiten, de dagelijkse Radio Weetlust, op evenementen en op congressen. En voor wetenschappelijke professionals is Leiden dit jaar het Europese podium voor het Nederlandse kennisveld.

Meer informatie

TU Delft 180 jaar

lustrum tuMet het thema 'Speeding up the energy transition' viert de TU Delft haar 180-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan staat de TU Delft stil bij haar actieve rol in de energietransitie en haar bijdrage aan het versnellen van de energietransitie voor een betere samenleving. Dat doet de TU Delft met onderzoek, samenwerkingen, nieuwe initiatieven en labs, het opleiden van ingenieurs voor een duurzame wereld.  Het uiteindelijke doel: een schoon, betaalbaar, veilig en betrouwbaar energiesysteem.

Belangrijk onderdeel van het lustrum-programma is de Energy Challenge met alle studenten. Dit voorjaar gaan studenten binnen hun vakken opdrachten of projecten doen rondom de energietransitie. Buiten het curriculum om zijn er lezingen, bedrijfsbezoeken, wedstrijden en nog veel meer. Dit alles komt samen op 9 juni, wanneer de hele campus in het teken zal staan van de Energy Challenge. Studenten laten die dag zien hoe ze hebben bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie. 

Meer informatie

Leiden-Delft-Erasmus 10 jaar

LDE lustrumIn 2022 bestaat de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities tien jaar. Die mijlpaal vieren we met het thema 'the next ten years'.

Wij kijken met gepaste trots naar wat er in de afgelopen tien jaar is gerealiseerd binnen de alliantie. Tegelijkertijd richten we de blik vooruit op belangrijke maatschappelijke vraagstukken waarvoor de wetenschap op zoek is naar antwoorden.

Onze studenten, onderzoekers en bestuurders gaan dit lustrumjaar in op de vraag: Hoe gaat de wereld de komende jaren veranderen en welke rol speelt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs daar in? Welkom bij Leiden-Delft-Erasmus Universities: the next ten years!

Meer informatie

Volgend artikel