Een nieuw cyber security PhD-programma met het bedrijfsleven en de overheid

Januari 2022 markeert de start van het nieuwe Leiden-Delft-Erasmus Cyber ​​Security PhD-programma. Dit vierjarige doctoraatsprogramma koppelt de wetenschappelijke kennis van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de ervaring van partners Ahold Delhaize, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Agentschap Telecom. Het doel van deze samenwerking is het verkrijgen van een breed inzicht in de governance, de risico's en kosten van cyber security en het vinden van multidisciplinaire oplossingen.

   De koppeling tussen onze wetenschappelijke kennis en hun praktijkervaring met cyberaanvallen en alle vormen van digitale criminaliteit zal zeker een belangrijke meerwaarde opleveren.’

bernold nieuwesteegDr. Bernold Nieuwesteeg, Erasmus School of Law, mede-initiatiefnemer van dit programma: ‘Ik ben erg blij met dit gezamenlijke programma. In eerste instantie met de samenwerking van de drie universiteiten op het gebied van cyber security, maar ook heel erg met de betrokken partners. De koppeling tussen onze wetenschappelijke kennis en hun praktijkervaring met cyberaanvallen en alle vormen van digitale criminaliteit zal zeker een belangrijke meerwaarde opleveren.’

 

Programma

De partners in het Cyber ​​Security PhD-programma zijn akkoord gegaan met een looptijd van 4 jaar (2022-2025). De onderzoeksprojecten worden begeleid door Leiden-Delft-Erasmus Universities. Promotoren en promovendi zullen regelmatig bijeenkomen, werkdocumenten presenteren en hun onderzoek en ideeën delen om kennisdeling met alle belanghebbenden te stimuleren. Ook zullen de universiteiten relevante trainingen verzorgen over de vele facetten van cyber security-onderzoek. 

Partners

De partners die de promotieplaatsen financieren, vormen een belangrijk onderdeel van dit programma. Elke PhD-positie is gekoppeld aan specifieke cyber security-projecten:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

   De toename van cyberincidenten en de impact van deze incidenten op organisaties en de samenleving maakt kennis en bewustwording van cyber security noodzakelijk.'

Deze promotieplaats heeft tot doel inzicht te krijgen in hoe cyber security binnen het ministerie en haar sectoren verder kan worden verbeterd. Hierbij kan worden gedacht aan interventies op het gebied van kennisdeling en data-uitwisseling. Dit project wordt begeleid door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Rian van den BroekRian van den Broek, Directeur Concerndirectie Informatiebeleid  en Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 'De toename van cyberincidenten en de impact van deze incidenten op organisaties en de samenleving maakt kennis en bewustwording van cyber security noodzakelijk. Dit gebeurt door voldoende budget uit te trekken, de positie van en advisering door de Chief Information Officer te versterken en door op structurele basis een cyber-awareness-programma uit te voeren. '        

 
   Systeemverantwoordelijkheid gaat in op de cybersecurityaspecten en -processen waar de bewindspersoon politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor draagt.'
'Het promotieonderzoek richt zich op knelpunten die ervoor zorgen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de systeemverantwoordelijkheid op het vlak van cyber security onvoldoende kan waarmaken. Systeemverantwoordelijkheid gaat in op de cybersecurityaspecten en -processen waar de bewindspersoon politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor draagt. Deze systeemverantwoordelijkheid strekt zich uit over negen vitale sectoren. Dit aantal sectoren zal binnen enkele jaren verder worden uitgebreid.'
 

Ahold Delhaize

   Het is essentieel dat organisaties, of ze nu publiek, privaat, groot of klein zijn, samenwerken om uitdagingen op het gebied van cyber security het hoofd te bieden.'

Deze promotieplaats zal zich richten op de vraag of het mogelijk is om de effectiviteit en efficiëntie van verschillende cyber security-maatregelen te analyseren en wat het rendement van de maatregelen is. Dit project wordt begeleid door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft.

Florence MottayDrs. Florence Mottay, Global Information Security Officer van Ahold Delhaize: ‘Het is essentieel dat organisaties, of ze nu publiek, privaat, groot of klein zijn, samenwerken om uitdagingen op het gebied van cyber security het hoofd te bieden. Wij hebben een zeer nauwe samenwerking met andere overheidsinstanties en non-profitorganisaties in Nederland. Met deze nieuwe samenwerking met Erasmus hopen wij een benadering van menselijk risico te krijgen die meetbaar en effectief is in het verminderen van de risico's die gepaard gaan met cyberaanvallen die gericht zijn op onze grootste troef, onze medewerkers. We vertrouwen er ook op dat dit andere organisaties en onze bredere gemeenschappen zal helpen om een ​​beter begrip te krijgen van cyber security in relatie tot menselijke risico's.’

Leiden-Delft-Erasmus Universities

In nauwe samenwerking met de twee PhD-projecten met Ahold Delhaize, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Leiden-Delft-Erasmus, zal dit derde project voortbouwen op het theoretische en empirische kader van het recht en de economie van cyber security.

Agentschap Telecom

Deze promotieplaats gaat in op de vraag hoe het toezicht op 5G in Nederland georganiseerd kan worden. Dit project wordt begeleid door de Universiteit Leiden en Agentschap Telecom. 

Door de reikwijdte van de uitdagingen op het gebied van cyber security te verkennen, zal dit Cyber ​​Security PhD-programma ook bijdragen aan de besluitvorming, met een multidisciplinair perspectief op de maatschappelijke aspecten van digitale veiligheid van technologie, economie, recht, openbaar bestuur en ook het politieke perspectief. 

   Cyber security is een onderwerp dat in hoge mate gebaat is bij deze multidisciplinaire aanpak.'

Wim van den doelProf. dr. Wim van den Doel, decaan van Leiden-Delft-Erasmus Universities: ‘De samenwerking van de drie LDE-universiteiten bestaat nu 10 jaar. We geloven sterk in de kracht van samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines om tot betere oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Cyber security is een onderwerp dat in hoge mate gebaat is bij deze multidisciplinaire aanpak, bijvoorbeeld de technische, economische, bestuurlijke en juridische perspectieven. We kijken uit naar de samenwerking met de betrokken externe partners.’

Doe mee!

Voor organisaties: Het Leiden-Delft-Erasmus Cyber ​​Security PhD-programma staat open voor nieuwe gezamenlijke PhD-projecten met bedrijven en (overheids)organisaties. Gelieve ons hiervoor te contacteren via mail.

Voor studenten: Vacatures worden geplaatst op de website van Leiden-Delft-Erasmus Universities, de website van Academic Transfer en de websites van de universiteiten. Actuele vacatures vindt u hier

Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Vreede via e.m.vreede@tudelft.nl en lde-cybersecurity@tudelft.nl.

Lees meer over de samenwerking Leiden-Delft-Erasmus op het gebied van cyber security: https://www.leiden-delft-erasmus.nl/nl/cyber-security

Volgend artikel