The next ten years: 10 jaar Leiden-Delft-Erasmus Universities

In 2022 bestaat de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities, de samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, tien jaar.

Wat in 2012 begon als een bestuurlijk initiatief van de drie Zuid-Hollandse universiteiten om de krachten te bundelen in een strategische alliantie, is uitgegroeid tot een sterk samenwerkingsverband waarin steeds nieuwe stappen worden gezet op het gebied van onderzoek, onderwijs en organisatie. De rode draad in de afgelopen tien jaar is het maatschappelijke vraagstuk en multidisciplinair samenwerken, het bij elkaar brengen van verschillende vakgebieden.

Wat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen the next ten years?

Wat zijn de grote uitdagingen voor nu en de toekomst waaraan de wetenschap moet bijdragen? Welke professionals zijn er straks nodig op de arbeidsmarkt? Hoe gaan we stappen zetten in de energietransitie, armoedebestrijding, digitale veiligheid en dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Daar is de gebundelde kracht van kennisinstellingen, overheden en bedrijven voor nodig. We zijn trots op samenwerking met partners zoals gemeenten, ministeries, het CBS, Westland, NL Space Campus, Medical Delta, musea en bedrijven. 

We kijken in dit lustrumjaar vooruit. Studenten, onderzoekers en bestuurders van de Leiden-Delft-Erasmus Universities delen in een serie interviews hun visie op de toekomst. Graag vieren we met u en alle partners ons 10-jarig bestaan. Welkom bij Leiden-Delft-Erasmus Universities, the next ten years! 

Lustrum-activiteiten

  • 12 april 2022: Lustrum-bijeenkomst 10 jaar Leiden-Delft-Erasmus - Dubbelbenoeming prof. Carola Hein - Faculty Club Universiteit Leiden lees meer
  • 16 mei 2022: Superdiverse societies - conference LDE Centre Governance of Migration and Diversity lees meer
  • 7 juli 2022: Bekendmaking van de winnaars van de essay- en kunstwedstrijd voor studenten door het Studentenbestuur van het Centre for Sustainability - Wijnhavengebouw Campus Den Haag
  • 13 - 15 oktober 150 jaar Nieuwe Waterweg: Internationale conferentie van het LDE Port Citie Futures Program: lees meer
  • 26 oktober 2022: Lustrum-bijeenkomst met dubbelbenoemingen van hoogleraren van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity: prof. dr. Peter Scholen, prof.dr. Thea Hilhorst, prof.dr. Marlou Schrover en prof.dr. Olaf van Vliet. Erasmus Paviljoen lees meer
  • 29 november 2022: LDE Space Day: een conferentie vauit het LDE programma Space for Science and Society. Aula, TU Delft lees meer

LDE corporateWilt u op de hoogte blijven van onze lustrum-bijeenkomsten? Meld u aan via projectbureau-LDE@tudelft.nl.

Leiden-Delft-Erasmus Universities: samenwerken voor maatschappij en wetenschap
In 2012 werd het samenwerkingsdocument 'Meerwaarde' door de drie samenwerkende universiteiten, Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, ondertekend. Dat betekende de start van Leiden-Delft-Erasmus, een strategische alliantie waarin disciplines elkaar versterken, zowel in onderzoek als onderwijs. In de loop der jaren werden er multidisciplinaire onderzoekscenters, opleidingen en minoren opgezet in Leiden-Delft-Erasmus-verband.

De onderzoekscenters zijn in 2019 geëvalueerd, er werden twee centres opgeheven  en in 2020 werd een zesde centre, het Centre Governance of Migration and Diversity, opgericht. Ook nieuwe programma's zijn afgelopen jaren ontstaan; zoals Space for Science and Society, Port City Futures, Cyber Security en recentelijk Healthy Society in samenwerking met Medical Delta.

Vanaf 2014 zijn er ieder jaar Leiden-Delft-Erasmus-minoren toegevoegd aan het portfolio en dit jaar worden er opnieuw drie nieuwe minoren gelanceerd: Space Mission, Educational Technology en Port City Futures.

Met de komst van prof.dr. Wim van den Doel, Dean Leiden-Delft-Erasmus Universities, in 2019 ging de alliantie een nieuwe fase in. De samenwerking werd verder geintensiveerd en de richting werd vastgelegd in een strategie tot 2024, gericht op vier hoofdthema's: Sustainable, Inclusive, Healthy en Digital Society.

Onderwijs zal steeds meer gewicht krijgen binnen Leiden-Delft-Erasmus. Van den Doel: 'Studenten zullen de komende jaren meer van de LDE-samenwerking merken. Het zal gemakkelijker worden gemaakt om op een andere LDE-universiteit te studeren en nieuwe programma’s zullen worden ontwikkeld, ook op belangrijke thema’s als Healthy Society. Denk daarbij aan minoren en projecten op basis van het idee van challenge based learning.'> Lees meer

Het succes van Leiden-Delft-Erasmus is gebouwd op de internationaal leidende posities van de drie universiteiten, de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid in de steden Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam. Zoals prof.dr.ir. Tim van der Hagen, voorzitter en rector van de TU Delft en tevens voorzitter van het Leiden-Delft-Erasmus bestuur het uitlegt: 'Het is kwaliteit, diversiteit, complementariteit en nabijheid' > Lees meer

onderwijsIn juni 2022 is het voorzitterschap van LDE overgedragen van Van der Hagen aan prof.mr. Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Daarmee is het per drie jaar wisselende voorzitterschap weer terug bij de oudste universiteit van Nederland. Op naar the next ten years!

Samenwerken voor maatschappij en wetenschap

Het doel van de Leiden-Delft-Erasmus alliantie: bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken, binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Inmiddels zijn er zes Leiden-Delft-Erasmus onderzoekscenters en drie onderzoeksprogramma's tot stand gekomen: het Centre for BOLD Cities, Centre Governance of Migration and Diversity, International Centre for Frugal Innovation, Centre for Global Heritage, Centre for Sustainability en het Centre for Education and Learning en de programma's Cyber Security, Port City Futures en Space for Science and Society.

Een groeiend onderwijsaanbod

In de afgelopen tien jaar is er ook een breed onderwijsaanbod neergezet: van Master -en Bacheloropleidingen, zoals Klinische Technologie, Industrial Ecology, Governance of Migration and Diversity en Nanobiology tot minoren en MOOC's zoals Responsible Innovation, Smart and SHARED Cities, Georesources for the Future, African Dynamics, Frugal Innovation for Sustainable Development en Security, Safety and Justice.

Daarnaast is er binnen Leiden-Delft-Erasmus samenwerking op het gebied van talentontwikkeling: van het internationale LEaDing Fellows-postdocprogramma (2014-2019) tot het Dual Career Network en het LDE trainee-programma.

 

Lustrum-interviews:

'Voor het onderzoeken van kunstcriminaliteit hebben we echt verschillende disciplines nodig' - Dr. Naomi Oosterman van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development > lees het interview in het Leiden-Delft-Erasmus magazine van februari 2022

'Wiskunde een struikelvak? Niet met online tools' - Onderzoek naar digitalisering in het academisch onderwijs - Dr. Jacqueline Wong van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning > lees het interview in het Leiden-Delft-Erasmus magazine van februari 2022

'Met welke gewassen kunnen we functionele biodiversiteit bevorderen, met soorten die bestrijders aantrekken?' - Onderzoek naar een circulaire glastuinbouw - Prof. dr. Peter van Bodegom van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability > lees het interview in het Leiden-Delft-Erasmus magazine van april 2022

Lustrum-activiteiten

12 april 2022: Lustrum-bijeenkomst 10 jaar Leiden-Delft-Erasmus - Dubbelbenoeming prof. Carola Hein - Faculty Club Universiteit Leiden lees meer

16 mei 2022: Superdiverse societies - conference LDE Centre Governance of Migration and Diversity lees meer

7 juli 2022: Bekendmaking van de winnaars van de essay- en kunstwedstrijd voor studenten door het Studentenbestuur van het Centre for Sustainability - Wijnhavengebouw Campus Den Haag

13 - 15 oktober 150 jaar Nieuwe Waterweg: Internationale conferentie van het LDE Port Citie Futures Program: lees meer

26 oktober 2022: Lustrum-bijeenkomst met dubbelbenoemingen van hoogleraren van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity: prof. dr. Peter Scholen, prof.dr. Thea Hilhorst, prof.dr. Marlou Schrover en prof.dr. Olaf van Vliet. Erasmus Paviljoen lees meer

29 november 2022: LDE Space Day: een conferentie vauit het LDE programma Space for Science and Society. Aula, TU Delft lees meer

Wilt u op de hoogte blijven van onze lustrum-bijeenkomsten? Meld u aan via projectbureau-LDE@tudelft.nl.