camera
Smart and SHARED Cities
Een multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor

Smart City is een buzz-woord. Technologische ontwikkelingen brengen kansen voor de stad, maar ook maatschappelijke discussie met zich mee. Hoe gaan burgers en bestuurders om met de digitalisering van de stad? Welke vragen ontstaan bij ontwikkelingen als wifi trackers, camera's, slimme lantarenpalen, bezorgrobots en drones in de openbare ruimte? Dat brengt niet alleen technische, maar ook juridische, economische en gedragswetenschappelijke vragen met zich mee. 

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

jonathan van rijn
Foto: Jonathan van Rijn

Deze minor belicht de smart city-thematiek vanuit verschillende disciplines. Je leert over de kansen van nieuwe technologie en over de maatschappelijke vraagstukken die hieruit ontstaan.

Publieke waarden in de slimme stad, dat staat centraal in de minor Smart and SHARED Cities. Het denkkader is het SHARED-model: Sustainable, Harmonious, Affective, Relevant, Empowering, Diverse.

Het programma van deze minor bestaat uit een combinatie van data science, bestuurlijke en sociale wetenschappen. Deze minor komt voort uit het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer

 

 

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

LDE1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

Kenmerken van deze minor:

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  • Selectie: Dit is geen selectieminor. 
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor. Er worden per universiteit plaatsen gereserveerd zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende universiteiten.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Je meld je voor een Leiden-Delft-Erasmus minor aan via eduXchange.

 

huyen vuStudenten en docenten over deze minor:

Huyen Vu - Student Management of International Social Challenges, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Ik heb een sterke interesse in alles wat met innovatie te maken heeft, zoals big data en cybersecurity. Toen ik hoorde van de minor ‘Smart and Shared Cities’ had ik meteen het gevoel dat ik me moest inschrijven. De minor raakt aan actuele ontwikkelingen, zoals de toenemende hoeveelheid data en hoe je deze informatie slim kunt gebruiken. Niet alleen op theoretisch vlak, we hebben ook gekeken naar toepassingen in steden.

'Sociale studies zijn belangrijk voor de academische inbedding van het project, maar ook voor de ideevorming. Ik merkte dat de Delftenaren erg creatief zijn in het presenteren van resultaten.'

Ik vond de combinatie van de drie universiteiten erg leuk. Ik heb niet alleen veel verschillende mensen ontmoet met verschillende achtergronden, maar iedereen bracht ook andere vaardigheden mee. De mensen van de TU Delft brachten bijvoorbeeld meer hard skills met betrekking tot technologie, terwijl de studenten uit Leiden en Erasmus een achtergrond hebben in het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. Maatschappijleer is belangrijk voor de academische inbedding van het project, maar ook voor de ideevorming. Ik merkte dat de Delftenaren erg creatief zijn in het presenteren van resultaten. Een meisje in mijn groep heeft een leuke video gemaakt over ons project. Ik denk dat we elkaar heel goed hebben gecomplimenteerd.”  Lees meer

patrykPatryk Jarmakowicz - Student Management of International Social Challenges, Erasmus Universiteit Rotterdam - Optie 15 ECT van de minor gevolgd

Voor mij was de minor ‘Smart and Shared Cities’ al mijn tweede minor. Ik had de credits niet nodig, daarom was mijn idee om het programma alleen af te maken als ik het echt leuk vond. Ik vond het uiteindelijk erg interessant en verfrissend. De lesmethoden waren anders dan mijn programma omdat het zeer interactief is. De opdrachten zijn altijd gebaseerd op wat we tijdens de colleges hebben geleerd. Ik hoefde geen enkel examen te doen en dit was helemaal nieuw voor mij.

'Je werkt samen met studenten met totaal verschillende achtergronden. Dat betekent ook dat we allemaal de neiging hebben om dingen anders aan te pakken.'

Vooral het ontwerpproject sprong er voor mij uit. In Helmond, onderdeel van Brainport Eindhoven, werkten we aan verschillende concepten om mobiliteit toegankelijker te maken. Het ontwerpproces voelde heel creatief aan. Je werkt samen met studenten die totaal verschillende achtergronden hebben. Dit betekent ook dat we allemaal de neiging hebben om dingen anders te benaderen. In mijn groep had ik een architectuurstudent uit Delft. Telkens als ik met een idee kwam, zei hij "Patryk, geef me de iPad" en in een oogwenk schetste hij het op een spiegelbord. Het was leuk om te zien hoe architectuurstudenten werken en tegelijkertijd van ze te leren.  Lees meer

klievinkProf. dr. Bram Klievink, hoogleraar bestuurskunde met speciale aandacht voor digitalisering en publiek beleid aan de Universiteit Leiden, is een van die betrokken wetenschappers bij deze minor. Klievink richt zich op de bestuurlijke kant van de slimme stad. De module ‘Governing the smart city’ ontwikkelt hij samen met Alex Ingrams, universitair docent Bestuurskunde: '‘Veel steden zijn aan de slag gegaan met smart city-ontwikkelingen, maar elke stad doet het weer anders. Veel concrete en tastbare dingen hebben daadwerkelijk effect op de stedelijke omgeving, de inwoners en het openbaar bestuur. Daarom kunnen we in onze module veel voorbeelden vanuit de praktijk gebruiken.’  Lees meer

   ‘Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen.

Prof.dr. Liesbet van Zoonen, hoogleraar Sociologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities: ‘Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen. Daarnaast vinden we het, met het oog op innovatie en duurzaamheid, belangrijk om smart delivery nader te onderzoeken.' Lees meer

Dr. Jiska Engelberts - Associate Professor aan de Erasmus School of Social Behaviour en Strategic Director bij BOLD Cities:

'Je kunt niet in een koker over digitalisering nadenken. Dat kan niet in de wetenschap, dat kan niet op het gebied van de regio, en dat kan ook niet op het niveau van de gemeente of de stad. We moeten dataficering en digitalisering weer als werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden zien en begrijpen. Dat betekent, letterlijk, dat we veel meer alertheid en aandacht moeten gaan inbouwen voor de mensen achter de technologie en voor de verschillende belangen van stakeholders in de slimme stad.  Lees meer

merlina slotboom. 'We kijken niet zozeer naar de techniek of de business case maar naar de vraag hoe mensen op robots reageren en wat het betekent als deze innovatie naar de publieke ruimte wordt gebracht’

Merlina Slotboom, coördinator van de minor Smart and SHARED Cities over het studentenproject met bezorgrobot Rosie: ‘Onze studenten die deze case behandelen in de minor Smart and SHARED Cities, komen van de drie samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus universiteiten en kunnen vanuit verschillende studierichtingen naar deze ontwikkeling kijken. Wij kijken niet zozeer naar de techniek of de business case maar naar de vraag hoe mensen op robots reageren en wat het betekent als deze innovatie naar de publieke ruimte wordt gebracht’.  Lees meer

eduXchange