Centre for BOLD Cities viert eerste verjaardag

Startdatum
Einddatum

Op maandag 29 mei viert het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zijn eerste verjaardag met een ‘anniversary meet-up’ in Rotterdam. Daar laten verschillende onderzoekers zien waar zij zich voor het Centre mee bezig houden en geven zij presentaties over de projecten die dit jaar zijn opgestart.

’s Ochtends trapt de dag af met de sessie Data: sport, events and health in the city, met verschillende presentaties over de inzet van (big) data rondom (sport)evenementen en gezondheid in de stad.

Het middagprogramma start met een keynote van Marjolijn Das, kersvers bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek aan de Erasmus Universiteit. Daarna vertelt een aantal BOLD Cities-onderzoekers over lopend onderzoek en presenteren zij thema’s en projecten waar zij zich in Centre-verband mee bezighouden. Daarbij zullen thema’s als big data & re-integratie, burgerparticipatie in de smart city en een datawandeling de revue passeren.

In de avond geeft prof.dr. Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Centre for BOLD Cities de Rotterdamlezing getiteld 'Burgers en bestuurders in de slimme stad'. 

  • Locatie anniversary meet-up: Riviumzaal , 17e verdieping Tinbergen gebouw,  Erasmus Universiteit Rotterdam
    Adres

 

Hier kunt u zich opgeven voor  (een deel van) de dag

Meer over de Rotterdamlezing

Uitnodiging 1e verjaardag BOLD Cities

 

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'