den haag
‘Big, Open and Linked Data’ for urban problems

Nieuw 'Centre for BOLD Cities' gaat big data inzetten voor stedelijke vraagstukken

Een nieuw interuniversitair centre van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat big data-onderzoek inzetten om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

Big, Open & Linked Data

De naam wordt ‘Centre for BOLD Cities’, waarbij ‘BOLD’ staat voor ‘Big, Open and Linked Data’. De eigen sterk verstedelijkte regio, met de grote steden Den Haag en Rotterdam, vormt zowel living lab als samenwerkingsgebied.

Voor bestuurders, bedrijven en burgers

Net als de andere Leiden-Delft-Erasmus Centres richt het Centre for BOLD Cities zich op complexe maatschappelijke vraagstukken die inzet en samenwerking vragen van veel verschillende disciplines. Het wordt een virtuele netwerkorganisatie met fysieke aanspreekpunten in de drie universiteiten. Het centre gaat onderzoek doen, onderwijs ontwikkelen voor studenten en professionals, en wil een advies-, onderzoeks- en gesprekspartner zijn voor overheden, bedrijven en burgers.

Vraagstukken waar het nieuwe centre zich samen met steden over zal buigen hebben betrekking op bijvoorbeeld verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners, analyse van social media bij grote culturele evenementen, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dilemma’s vormen daarbij een rode draad.

‘Urban big data explosion’

‘BOLD Cities’ is een initiatief van twaalf wetenschappers uit de drie universiteiten. Trekker Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over het belang van het centre:

Er zijn twee ontwikkelingen. Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer aan de slag met alle mogelijke data die in de stad worden gegenereerd. Ze gebruiken data van bewoners maar maken data ook steeds vaker openbaar voor bewoners. Er is sprake van een ware “urban big data explosion” en bedrijven melden zich al om steden daarbij te helpen. Maar de analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak. Als collega’s hebben we daarom gezegd: hier gaan we de krachten bundelen.

Markthal Rotterdam
Rotterdam met de Markthal

Data Science

Een van de pijlers onder het centre is data science. Een nieuw vakgebied dat volop in ontwikkeling is, ook bij de drie universiteiten, die er recent hun eigen multidisciplinaire centra voor oprichtten, zoals het Delft Data Science Initiative en het Leiden Centre of Data Science. In het Centre for  BOLD Cities vullen de daar ontwikkelde analytische methoden elkaar aan en komt de rekenkracht samen. Jaap van den Herik is hoogleraar recht en informatica aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Board of Directors van het Leidse centre. “Bold cities”  vragen om “bold predictions’, zegt hij. En die zijn het resultaat van succesvol onderzoek in de data science. Verschillende domeinen, zoals technologie,  bedrijfsleven en wetenschap, hebben hun eigen voorspellingsruimte. In dit nieuwe centre komen die ruimtes bij elkaar.

Kortom, “big data”, “deep learning” en “high performance computing” zullen de weg bepalen naar onze toekomst in “bold cities”

Fysieke en sociale omgeving van steden

Daarnaast richten de drie universiteiten zich op een keur aan wetenschappelijke en maatschappelijke toepassingsgebieden. Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft:

De nieuwe mogelijkheden van big data brengen heel veel veranderingen met zich mee voor de fysieke en de sociale omgeving van steden. Daar leggen wij gezamenlijk de focus op.  Ik kijk als bestuurskundige bijvoorbeeld vooral naar besluitvormingsprocessen. En we kijken wat de effecten zijn van het gebruik van big data, naar politieke keuzes en naar ethische dilemma’s.

oog met digitale tekens
Ethische vragen vormen een rode draad in het onderzoek

Do-tank

Het Centre for BOLD Cities is meer dan een club wetenschappers, benadrukt Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden:

BOLD Cities is ook een “do-tank” waar wetenschappers, burgers, bedrijven en overheden samenwerken aan data gedreven oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Co-creatie staat hier centraal: via ontwerpen en testen exploreren hoe nieuwe datastromen bijvoorbeeld meer vreedzame samenlevingen kunnen helpen realiseren. En hoe we ethische principes van datagebruik borgen, zodat we  positieve sociale impact creëren in de stad. Van Big data naar Big Impact maar dan zonder Big Brother.’ 

Meer informatie vindt u op:
Centre for Bold Cities
Centres en Medical Delta
Nieuwsbericht Universiteit Leiden
Nieuwsbericht Erasmus Universiteit Rotterdam
Nieuwsbericht Technische Universiteit Delft