Centre for BOLD Cities levert bijdrage aan Global Parliament of Mayors

In het weekend van 9-11 september vindt in Den Haag de eerste bijeenkomst plaats van het Global Parliament of Mayors. Burgemeesters van meer dan 75 grote steden uit de hele wereld komen samen om kennis en ideeën uit te wisselen over urgente thema’s als klimaatverandering, migratie en duurzaamheid.

Initiatief van Benjamin Barber

Het Global Parliament of Mayors is een initiatief van de Amerikaanse socioloog Benjamin Barber, auteur van het boek Als burgemeesters zouden regeren (If Mayors Ruled The World). Volgens Barber zijn burgemeesters door hun pragmatische werkwijze vaak geschikter om grote problemen aan te pakken dan nationale overheden.

De gemeente Den Haag en burgemeester Jozias van Aartsen bieden burgemeesters in het Global Parliament of Mayors een podium om die theorie in de praktijk te brengen. Barber zelf neemt als geestelijk vader van het Global Parliament of Mayors een deel van de programmering voor zijn rekening.

Centre for BOLD Cities

Het Centre for BOLD Cities, een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam,  is ook aanwezig en kijkt als waarnemer met interesse naar de inzichten van de burgemeesters. Hoe zien zij de rol van data in het aanpakken van deze kwesties, en wat betekent dit voor de inwoners van de stad? Het Centre for BOLD Cities combineert data-onderzoek met stedelijke problematiek en kijkt vooral naar de perspectieven van burgers en bestuur in de smart city.

Burgemeesters zijn de leiders die verandering in steden teweeg moeten brengen.  We zijn heel benieuwd hoe zij het gebruik van big, open en linked data inzetten voor de ontwikkeling van hun steden. Dat kan immers van groot belang zijn.

Prof. dr. Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam), wetenschappelijk directeur Centre for BOLD Cities.

Wetenschappelijke input

Wetenschappers uit de drie universiteiten leveren ook wetenschappelijke input, door zitting te nemen in speciale ‘resource teams’ van internationale deskundigen die de burgemeesters inhoudelijk bijstaan tijdens de sessies:

Programmaonderdeel milieu en klimaatverandering:

  • Arnold Tukker (hoogleraar Industrial Economy, Universiteit Leiden)
  • Ellen van Bueren (hoogleraar Urban Development Management, TU Delft)
  • Hans de Bruijn (hoogleraar Bestuurskunde, TU Delft)
  • Paulien Herder (hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry, TU Delft)
  • Lucas Meijs (hoogleraar Volunteering, civil society and businesses, Erasmus Universiteit Rotterdam). 

Programmaonderdeel migratie en veiligheid:

  • Godfried Engbersen (hoogleraar sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Het Centre for Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities is een multidisciplinair samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Hierbij staat het perspectief van zowel de stadsbewoner als het bestuur centraal.

Meer informatie vindt u op:
http://www.globalparliamentofmayors.org/
Centre for BOLD Cities