Europese vlaggen

Samenwerken in Europa

Centre for European Economic and Financial Governance (EURO-CEFG)

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for European Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) is een Europees multidisciplinair netwerk van wetenschappers die zich richten op vraagstukken van Europees economisch en financieel bestuur. EURO-CEFG adviseert het Europees Parlement en andere EU-instellingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Geregeld komen de wetenschappers samen met maatschappelijke stakeholders en experts om relevante ontwikkelingen en beleidsthema's te bespreken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de Europese crisis, de Brexit, de Bankenunie, Economisch en financieel bestuur in Oost- en Zuid-Europa.  
EURO-CEFG

EIT Raw Materials

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability speelt een belangrijke rol in het Europese consortium EIT Raw Materials, geïnitieerd door het European Institute for Innovation and Technology (EIT) en opgericht door de Europese Commissie. Meer dan 100 onderzoeksinstellingen en bedrijven uit meer dan 20 Europese landen werken hierin samen aan nieuwe oplossingen voor de grondstoffenproblematiek. 
Daarnaast adviseert het Centre for Sustainability de Europese Commissie over het voeren van een geïntegreerd, multidisciplinair beleid inzake de circulaire economie. 
EIT Raw Materials
'Towards a Circular Products Initiative in the EU'
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability

EIT Health

 

EIT Health
LDE-Nieuwsbrief December 2014