Startschot voor komst 90 internationale wetenschappers naar Zuid-Holland

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum bieden  90 jonge, pas gepromoveerde wetenschappers van over de hele wereld een postdoc-positie in een van deze vijf kennisinstellingen.

De rectoren van de drie universiteiten en de decanen van de beide medische centra ondertekenden op 5 december 2016 de consortium-overeenkomst van het LEaDing Fellows postdoc programma.  

De vijf kennisinstellingen hebben daarvoor in 2016 gezamenlijk een Europese subsidie van 6,3 miljoen euro gekregen uit het Marie Curie COFUND programma, dat is gericht op internationale mobiliteit van jonge wetenschappers.

Ondertekening overeenkomst LEaDing Fellows postdoc programma
Ondertekening van de consortiumovereenkomst. v.l.n.r.: Carel Stolker (rector magnificus Universiteit Leiden), Karel Luyben (rector magnificus TU Delft), Huibert Pols (rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam),  Jaap Verweij (decaan Erasmus MC) en Jacqueline Ton (directeur onderzoek LUMC, die decaan Pancras Hogendoorn verving).

Traditie van samenwerking

De drie universiteiten en hun medische centra bieden de 90 talentvolle onderzoekers een breed palet van disciplines aan. Bovendien werken ze al decennia intensief samen op diverse vakgebieden, bijvoorbeeld in de bèta-technologische disciplines en op het grensvlak van geneeskunde en technologie. Tien jaar geleden werd het medisch-technologische consortium Medical Delta opgericht en in 2012 de Leiden-Delft-Erasmus alliantie. De acht Leiden-Delft-Erasmus Centres die hieronder vallen richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Door deze lange traditie van samenwerking komen de postdocs in een gespreid multidisciplinair bedje terecht en kunnen ze gemakkelijk samenwerken met onderzoeksgroepen van de andere instellingen of een plaats zoeken in een van de acht Leiden-Delft-Erasmus Centres of Medical Delta.

Zuid-Holland

De vijf kennisinstellingen werken ook nauw samen met het bedrijfsleven en overheden in  Zuid-Holland, economisch een van de meest dynamische regio’s van Europa. Het LEaDing Fellows programma biedt jonge wetenschappers een uitgelezen kans om te profiteren van deze omgeving.

Van 1 februari 2017 tot 31 maart 2017 kunnen onderzoekers solliciteren naar een plaats. Dan worden 20 postdocs aangenomen. Daarna volgen nog twee calls. Het programma loopt tot februari 2022. De TU Delft is penvoerder van ‘LEaDing Fellows’.

Meer informatie vindt u op:
LEaDing Fellows postdoc programma