LEaDing Fellows Postdoc Programma

Het LEaDing Fellows Postdoc Programma biedt 90 recent gepromoveerde onderzoekers van over de hele wereld de gelegenheid twee jaar als postdoc te werken aan de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het Erasmus MC of het Leids Universitair Medisch Centrum.  

Deze samenwerkende Zuid-Hollandse kennisinstellingen hebben hiervoor in februari 2016 een Europese Marie Curie COFUND subsidie gekregen van 6,3 miljoen euro.

Werving

De werving is verdeeld over 3 calls:

Call 1: 1 february tot 31 maart 2017 - CLOSED
Call 2: 1 november 2017 tot 10 januari 2018 - CLOSED
Call 3: 1 september 2018 tot 31 oktober 2018 - CLOSED

Kandidaten solliciteren dan met een eigen projectvoorstel bij een van de universiteiten of universitair medische centra.

Uiteenlopende disciplines

Het LEaDing Fellows Programma biedt mogelijkheden in uiteenlopende disciplines: van archeologie tot civiele techniek, van nanotechnologie tot rechten, van Koreastudies tot duurzame energietechnologie en van economie tot geneeskunde.

Multidisciplinaire projecten

De postdocs zullen vooral werken in multidisciplinaire projecten met een inbedding in de drie universiteiten en hun medische centra, met mogelijkheden om samen te werken met bedrijven en overheidsinstellingen, veelal in de regio. 

Voorbeelden van multidisciplinaire werkomgevingen zijn de Leiden-Delft-Erasmus Centres en het consortium Medical Delta. Deze samenwerkingsverbanden richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Samenwerking met niet-academische partners

Samenwerking met niet-academische partners, zoals gevestigde (grote) bedrijven, startende technologie-ondernemingen, overheidsinstellingen en andere publieke organisaties, kan voor deze postdocs nieuwe loopbaanperspectieven openen.

Meer informatie over het programma is beschikbaar op www.leadingfellows.eu

LEaDing Fellows Programme Office
leadingfellows@tudelft.nl

Caroline Kohlmann-Van Noord
HR policy officer
c.j.c.kohlmann-vannoord@tudelft.nl

Veronique van der Varst
Project Management officer
v.j.h.vandervarst@tudelft.nl

De Technische Universiteit Delft is penvoerder van het LEaDing Fellows Postdoc Programma.