Acht ERC Advanced Grants in Zuid-Holland

De European Research Council heeft maar liefst acht top-onderzoekers verbonden aan de Zuid-Hollandse universiteiten en universitaire medische centra een zogeheten 'advanced grant' gegeven. De onderzoekers ontvangen 2,5 miljoen euro om gedurende vijf jaar hun nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te kunnen doen. 

Vooral in de categorie 'Life Sciences' werd succes geboekt. Vijf van de acht advanced grants in de regio vallen in deze categorie. Het gaat hier om Sita Bierma-Zeinstra (Erasmus MC),  Frank Hollmann (TU Delft),  John Martens (Erasmus MC), Gilles van Wezel (Universiteit Leiden) en Maria Yazdanbakhsh (LUMC). De laatste wil de oorzaken van de lage vaccinrespons in Afrika en Zuidoost Azië achterhalen.

In de categorie 'Physical Sciences and Engineering' vielen een Leidse en een Delftse wetenschapper in de prijzen, respectievelijk de astronoom Hendrik Hoekstra en de natuurkundige Sjoerd Stallinga. Bij de geesteswetenschappen viel tenslotte de Leidse Sanskritist Peter Bisschop in de prijzen. Hij bestudeert anonieme geschriften over de mythische cycli van belangrijke Hindoegoden.

lde

Deze toekenning van ERC Grants geeft blijk van het hoge niveau op een breed scala aan wetenschappelijke disciplines in Zuid-Holland. Acht van de zevenentwintig Nederlandse ontvangers van een advanced grant werken in Leiden, Delft of Rotterdam. 

  Opvallend is natuurlijk wel hoe goed Nederland het in Europa doet.' - Wim van den Doel

'Opvallend is hoe goed Nederland het in Europa doet. Alleen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ontvangen meer wetenschappers een advanced grant.' aldus LDE-dean Wim van den Doel. 'Nederland doet het beter dan Frankrijk, Italië en alle andere landen die deelnemen aan Horizon Europe - dat is wel iets om bij stil te staan.'

'De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam doen het met acht advanced grants gezamenlijk ongeveer even goed als België en beter dan landen als Denemarken en Zweden. Zuid-Holland is de regio is met de meeste advanced grants in Nederland. Mooie cijfers dus. We kunnen heel trots zijn op de prestaties van onze wetenschappers'. 

Meer informatie vindt u op:
ERC ADVANCED GRANTS: 253 TOP RESEARCHERS AWARDED OVER €624M