LDE 9

LDE 9

Inge Vollebregt - Beleidsmedewerker
MA Taalwetenschap 

Inge Vollebregt"Dit jaar werk ik op de afdeling Academische Zaken van de EUR. Op de afdeling houden we ons bezig met beleid(sadvies) rondom onderwijs en onderzoek. Dossiers waar ik aan meewerk zijn onder andere toelating en selectie, waarbij we de selectiemethoden onder de loep nemen en beoordelen op eerlijkheid, en BSA, waarbij we advies uitbrengen aan het CvB over de veranderende BSA-normen. Daarnaast werk ik mee aan de landelijke pilot Slimmer Collegejaar waarvan de EUR de penvoerder is. Hiervoor richt ik onder andere de monitoring in. Omdat de pilots zo verschillen is dat best uitdagend. De kennis en vaardigheden die we hebben opgedaan bij de Baak-training over professioneel adviseren komen dus heel goed van pas bij mijn opdracht!"

Sam de Vries - Projectmanager
MA Book and Digital Media Studies

Sam de Vries"Binnen het team Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de EUR vervul ik een coördinerende en ondersteunende rol als projectmanager. Vanuit deze rol heb ik het ‘Program Special Collections’ afgerond in 2023, wat (onder andere) als doel had om de collecties van de UB beter zichtbaar en bereikbaar te maken. In het kader van dit programma en het lustrum van de EUR komt er in maart 2024 een boek uit over verhalen uit de collecties. Aan dit boek heb ik in de laatste fase ook meegewerkt en voor mij mijn LDE-trainee voorganger Jolla.

Daarnaast draag ik bij aan Communicatie, met name vanuit de bibliotheek naar buiten toe. We organiseren bijvoorbeeld veel evenementen (boekclubs, lezingen, interviews) waarbij ik help met content creatie en evenement organisatie. Ik vind het heel fijn om gevarieerd werk te doen met leuke collega’s in een omgeving die mij inspireert."

Esther Eumann - Junior Projectmanager
MA Europese Politiek en Maatschappij 

Esther Eumann"Ik ben Esther en ik werk als junior projectmanager bij UNIC - de Europese Universiteit van Steden in de Postindustriële Transitie. UNIC is een samenwerking van tien Europese universiteiten in Europa, waarvan de Erasmus Universiteit Rotterdam de coördinator is. Als projectmanager van de alliantie houd ik me bezig met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van alle tien partners. Dat maakt mijn opdracht ook direct heel erg leuk en uitdagend omdat je met mensen uit veel verschillende landen samenwerkt. Het meest gezellig zijn dan ook onze conferenties waar alle 200+ collega’s samenkomen die je normaal alleen online ziet! De trainingen van de Baak zijn echt een verrijking voor mijn werk omdat ik meer leer over belangrijke vaardigheden zoals (advies)gesprekken voeren en stakeholdermanagement."

Nynke Smits - Trainee Education & Student Affairs
MSc Nutrition & Health

Nynke Smits"Voor de afdeling Education & Student Affairs aan de EUR werk ik bij Team Staf. Ik houd mij hier bezig met de centrale minorcoördinatie, van zowel de EUR als LDE breed. Het tweede gedeelte van mijn opdracht is het in kaart brengen van de studentjourney. Hiervoor verzamel ik communicatie naar studenten toe en geef ik advies voor verbeteringen. Daarnaast ondersteun ik mijn team bij beleidsstukken die te maken hebben met studentenzaken, bijvoorbeeld over financiering, verenigingen, etc. Ik vind het leuk dat mijn werk direct invloed heeft op de student, en dat er zoveel afwisseling in zit. En nog steeds vind ik de trainingen bij de Baak heel waardevol, daar kijk ik altijd naar uit!"

Ivo Kostons - Trainee Projectmanagement
MA Governance of Migration and Diversity

Ivo Kostons"Mijn naam is Ivo Kostons en ik ben tweedejaars trainee bij de TU Delft. Daar werk ik voor twee organisaties, het Delft Design for Values Institute en TU Delft | The Hague. Voor DDfV coördineer ik de activiteiten van het jaarthema Design for Justice. Het gave hieraan is dat je met gerenommeerde en gemotiveerde wetenschappers samenwerkt om meer aandacht voor dit thema te krijgen. Hier zit ook vrijheid en ruimte in om zelf je ideeën in te brengen én te bewerkstelligen. Voor TU Delft | The Hague ben ik bezig om onderwijs voor professionals in de publieke sector te ontwikkelen en de organisatie die daar bij komt kijken. Hier kom je naast wetenschappers ook in contact met beleidsmakers en bestuurders, dat ook een hele mooie dynamiek is. Deze combinatie en afwisseling van taken (organiseren van evenementen en projectmanagement) geeft me veel energie."

Shivaani Harmsen - Community & Engagement Officer
MSc Politics & Society (Sociology)

Shivaani Harmsen"Ik werk bij de TU Delft als Community & Engagement Officer bij het TU Delft | AI Initiative. Hier bevind ik mij in een boeiend programma met als pilaren AI onderwijs, onderzoek en innovatie. Mijn doel is het versterken van de AI Community, met name onze AI Labs en het Talent Programma, en een Machine Learning Community, waarmee we de nieuwe generatie AI-experts vormen. Ik ben verantwoordelijk voor het samenbrengen van een Machine Learning community, waar kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan. Dit doe ik bijvoorbeeld door het ondersteunen van een platform waarin docenten open onderwijsmaterialen kunnen delen en tips kunnen uitwisselen, om zo AI-onderwijs te bevorderen. Het meest inspirerende aspect van mijn werk is het verenigen van onderzoekers uit diverse vakgebieden, wat leidt tot vernieuwende ideeën en waardevolle samenwerkingen."

Jolla Schelling - Trainee Strategic Development
ResMA Media, Arts and Performance Studies

Jolla Schelling"Momenteel werk ik bij de afdeling Strategic Development van de TU Delft in het team International Affairs. Vanuit deze plek ben ik betrokken bij de ENHANCE-alliantie, een samenwerkingsverband van 10 vooraanstaande technische universiteiten in Europa. Als trainee werk ik samen met de projectleider aan een werkpakket van deze alliantie genaamd ‘Future Skills for Engineers and Scientists’. Dit betekent dat ik me bezighoud met het identificeren en ontwikkelen van de vaardigheden die STEM studenten nodig hebben om te gedijen in een snel veranderende wereld. Samen met mijn collega's streven we ernaar om onze studenten en toekomstige professionals te voorzien van de tools en kennis die essentieel zijn voor succes in hun carrière en werken we toe naar een ‘competitive, resilient, value-based Europe’. Deze opdracht biedt mij een unieke kans om hands-on ervaring op te doen in een internationale context en bij te dragen aan een groot project met maatschappelijke impact binnen Europa."

Tyrone Hunte - Data Analist
MA Transatlantic Studies 

Tyrone Hunte"Ik werk als data analist in het Business Intelligence & Application Management team van de ESE-faculteit van de EUR. Ik bouw dashboards met visualisaties over onderwerpen zoals vakevaluaties, inschrijvingen, aanmeldingen, en meer! Voor mij was data-analyse redelijk nieuw toen ik met deze opdracht begon, maar dankzij LDE en mijn leidinggevende heb ik veel ruimte gekregen om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om cursussen en lessen te volgen over PowerBI, Python en SQL, terwijl ik ook nog direct ervaar hoe ik deze programma’s en talen in de praktijk kan gebruiken. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar de ontwikkelingen en voortgang die ik doormaak geeft genoeg motivatie om daar oplossingen voor te blijven vinden!"

Jiska Viets - Trainee International Affairs
MA East European studies & MA Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

Jiska Viets"Momenteel draai ik mee op de afdeling International Affairs (Strategy Development), aan de TU Delft. Mijn taken omvatten ondersteuning bij de strategievorming met betrekking tot het internationaliseringsbeleid van de TUD en het beheer van strategische partnerschappen, inclusief het organiseren van delegatiebezoeken. Daarnaast analyseer ik de stayrate van internationale studenten in Nederland na hun afstuderen. Wat deze opdracht zo boeiend maakt, is het internationale karakter, de diversiteit aan taken en het strategisch denkwerk. De uitdaging schuilt in de strategische elementen en het omgaan met veranderende politieke dynamieken. De trainingen bij de Baak zijn inspirerend en super nuttig; ze helpen je groeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak, en je kan de nieuwe skills meteen toepassen op je werkplek."

Fey Al Faidi - Project Officer Education
MSc Publiek Management 

Fey Al Faidi"Ik ben Fey Al Faidi, project officer education bij TU Delft Global Initiative. Dit is een platform dat zich richt op onderwijs, technologie en onderzoek voor Global challenges in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië. Ik hou mij bezig met hoe we Global engineers kunnen opleiden bij de TU Delft. Ik vind het interessant dat TU Delft Global zich bezighoudt met Global challenges maar ook verkent hoe we kunnen bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Tijdens mijn eerste maanden in deze rol kreeg ik de kans om naar Kenia te gaan en ons focusgebied beter te leren kennen. Ik waardeer het LDE-traineeship enorm vanwege de waardevolle trainingen, activiteiten met mede-trainees en de gezelligheid die daarbij komt kijken."

Bart Blokland - Trainee Pandemic and Disaster Preparedness Center 
MA Ancient Studies

Bart Blokland"Voor mijn tweede opdracht ben ik werkzaamheid bij het Pandemic and Disaster Preparedness Center, wat onderdeel is van Convergence, de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de TU Delft. Hier werk ik voornamelijk aan het opzetten en ontwikkelen van onderwijs binnen het PDPC. Zo ondersteun ik het onderwijsprogramma van onze PhD’ers en postdocs, zoals het organiseren van een Winterschool en Webinars, en werk ik mee aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire minor voor derdejaars bachelorstudenten.

Daarnaast werk ik ook aan het opzetten van een grote scenario oefening over vogelgriep. Met deze simulatie wordt een crisis van een pandemische uitbraak nagespeeld en willen we onderzoeken hoe de verschillende wetenschappelijke disciplines tot een afgewogen en samenhangend advies kunnen komen.

Al met al een leuke en uitdagende werkplek met een duidelijke missie: Hoe bereiden we ons voor op de volgende pandemie of ramp!"

Loïs Hardonk - Projectmedewerker Marketing en Communicatie
MSc Sociologie

Loïs Hardonk"Mijn tweedejaars opdracht vervul ik als Projectmedewerker Marketing en Communicatie bij het Universitair Sportcentrum Leiden (USC). Het USC is niet alleen een boeiende werkomgeving, maar ook een gezellige werkplek met een divers team en levendige studentengemeenschap.

Aan het einde van dit traineejaar lever ik een positioneringsstrategie met bijbehorend marketingplan op, in het kader van het splinternieuwe sportcentrum dat in 2025 geopend dient te worden. Gedurende dit jaar voer ik hiervoor een uitgebreid mixed-methods onderzoek uit onder alle doelgroepen van het USC. Het lastige (en tegelijkertijd ook leuke) aan mijn opdracht, is dat ik heel veel vrijheid heb in de invulling van mijn opdracht. Het is aan mij om zelfstandig een onderzoeksplan op te stellen, en deze te stroomlijnen met de wensen en behoeftes van mijn opdrachtgever."

Merle van Rooij - Projectmedewerker
MA Colonial and Global History & MSc Internationale Betrekkingen en Diplomatie 

Merle van Rooij"Ik ben werkzaam als projectmedewerker in het team van de studentenpsychologen van de TU Delft. De studentenpsychologen bieden begeleiding en kortdurende behandeling aan studenten en promovendi met psychische klachten. In mijn project houd ik mij bezig met het ontwikkelen en implementeren van interventies (zogenaamde ‘wachtverzachters’) voor studenten en promovendi die op de wachtlijst staan voor individuele behandeling door een studentenpsycholoog. Daarnaast onderzoek ik of deze interventies op grotere schaal ook preventief kunnen worden ingezet. Tot slot werk ik aan de stroomlijning van het aanmeldproces van de studentenpsychologen. Voor de uitvoering van dit project onderhoud ik contact met diverse stakeholders, zoals de studentenpsychologen, de preventiepsychologen en studieadviseurs van alle faculteiten. Ook heb ik contact met studentenpsychologen van andere onderwijsinstellingen om ideeën uit te wisselen. Het is een veelzijdige en waardevolle opdracht waar ik met heel veel plezier aan werk!"

Thom Groen - Projectcoördinator
MA Computercommunicatie

Thom Groen"Ik ben projectcoördinator bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Ik werk binnen de afdeling Education & Student Affairs. De titel verraadt het al een beetje, maar ik coördineer projecten die met onderwijsinnovatie te maken hebben. Ik vind het heel fijn om meer over project management te kunnen leren in een dynamische en inspirerende omgeving. Ik heb daarbij echt het gevoel dat ik een bijdrage lever aan onderwijsinnovatie en dat is iets wat ik erg interessant vind.

Het leukste aan het traineeship vind ik dat ik echt stapje voor stapje dichterbij ben gekomen bij wat ik nou leuk vind en waar mijn kwaliteiten liggen. Als iemand die nog niet echt een idee had toen ik van de universiteit kwam, was dit een zeer welkome ontwikkeling!"

Farah el Yousfi - Projectleider

"Hallo, ik ben Farah, een tweedejaars trainee bij de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden. Momenteel werk ik aan het optimaliseren van bedrijfsvoering processen met het mandaat van het faculteitsbestuur. Mijn taken omvatten het in kaart brengen, verbeteren en vastleggen van diverse processen, zoals het indiensttredingsproces (HR) en het facturatieproces (FEZ). Daarnaast heb ik het coördineren van het onderwijsjaarverslagproces voor dit jaar op me genomen. Het is inspirerend om met een vernieuwende blik naar processen te kijken en nieuwe inzichten in te brengen. Het uitvoeren van veranderingen binnen een grote en complexe organisatie zie ik als een uitdaging die ik graag aanga!

Het LDE-traineeship biedt mij verder een mooie kans om diverse werkervaringen op te doen en mijn horizon te verbreden. Ik waardeer de trainingen enorm, omdat ze perfect aansluiten op de ontwikkeling van mijn verdere loopbaan. Ik ben verheugd met mijn keuze voor het traineeship en hoop in de toekomst blijvend waardevolle resultaten te kunnen leveren!"

Hannelaure Verlinden - Projectmedewerker

Hannelaure Verlinden"Tijdens het tweede jaar van mijn LDE traineeship ga ik aan de slag bij de directie Human Resources aan de Universiteit Leiden; en dit binnen het team Learning & Development en het team Beleid. Mijn project heeft als doel om de onboarding van nieuwe medewerkers te optimaliseren en te harmoniseren. Ik krijg het vertrouwen om mijn project zelfstandig vorm te geven. Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van een team en kan leren om verantwoordelijkheden te delen en samen te werken.

Als trainee ben je ook lid van een commissie. Dit jaar sluit ik aan bij de reiscommissie. Dit jaar organiseren we een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij het onderwerp van eerste generatie studenten centraal zal staan. Ik kijk altijd uit naar de opleidingsdagen van het trainingsinstituut de Baak. De modules zijn intens, maar leerrijk. Ik heb ook veel aan de individuele coaching en intervisie met mijn mede-trainees. Samen kom je vaak tot meer inzichten."

Sander Breeuwer - Beleidsmedewerker

Sander Breeuwer"Voor de afdeling International Relations bij Universiteit Leiden werk ik als beleidsmedewerker aan een opdracht op het gebied van internationale strategische partnerschappen. De combinatie van een dynamisch werkveld, stakeholders over de hele universiteit, en veel uiteenlopende onderwerpen binnen dit thema maakt deze opdracht zowel uitdagend als spannend, maar vooral ook heel gaaf. Kennis van zaken opdoen is hier heel belangrijk en ik ben veel tijd bezig met zelfstandig onderzoek en met gesprekken met facultaire international offices, regiocoördinatoren en beleidsadviseurs bij academische zaken. Ook is het heel leuk dat ik mee kan naar belangrijke conferenties zoals EAIE en de ACA. Daar leg ik dan weer contacten met o.a. international office medewerkers van andere universiteiten om inhoudelijk mee te sparren voor inspiratie. Ten slotte, pak ik nog regelmatig mijn aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de trainingen van de Baak erbij die me helpen dit speelveld te navigeren en structureren."