LDE 8

Julia Pijnenburg - HRM Projectmedewerker
MSc Human Resource Management 

"Bij de Universiteit Leiden vervul ik de rol van projectmedewerker binnen de centrale HR afdeling. Ik maak onderdeel uit van de team HR beleid en team Learning & Development, waardoor ik meewerk op veel verschillende thema’s en projecten. Zo creëer ik een nieuw programma voor de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers van de Universiteit Leiden, een nieuw vacatureformat en ben ik betrokken bij de selectieprocedure van het traineeship! Daarnaast mag ik meewerken op de thema’s werkdruk en de implementatie van HR interventies. Op deze manier kom ik in contact met HR professionals verspreid in de organisatie. Hierdoor leer ik de organisatie én het HR vakgebied steeds beter kennen."

Marlieke Ernst - Beleidsmedewerker Maatschappelijke Impact
MA Archeologie 

"Al tijdens mijn eigen PhD traject vond ik het erg belangrijk om het onderzoek dat we aan universiteiten doen te verbinden met maatschappelijke vraagstukken en dit ook terug te koppelen naar de maatschappij. Alleen bleek dit niet altijd zo makkelijk te zijn. Hoe mooi is het dan dat ik nu in mijn rol als beleidsmedewerker maatschappelijke impact (Universiteit Leiden, faculteit Geesteswetenschappen) actief mee mag werken aan het onderzoeksbeleid rondom impact! Het fijne van mijn opdracht is dat ik niet alleen maar achter mijn bureau zit om het beleid te bedenken, ik mag juist ook samen met de onderzoekers actief opzoek naar maatschappelijke partners voor hun onderzoek en naar manieren om de maatschappij met dat onderzoek te verbinden."

Laura Rolsma - Beleidsmedewerker Internationalisering
MSc Politicologie

"Momenteel werk ik als beleidsmedewerker op de afdeling Academische Zaken aan een partnerbeleid op het gebied van internationale samenwerkingen. Het is een uitdagende project waarbij ik de organisatie in ga om op te halen welke richtlijnen van belang zijn voor samenwerkingen en deze bundel tot een beleidsdocument. Het leuke aan dit project is dat het opstellen van het beleid een puzzel is, waarbij ik telkens in gesprek allerlei stukjes krijg. Verder is Academische zaken een boeiende afdeling waar aan allerlei dossiers gewerkt wordt deze diversiteit spreekt mij erg aan."

Mark Kuipers - Beleidsmedewerker Convergence

"Momenteel werk ik voor Convergence. Een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, TU Delft en Erasmus MC. Convergence is erop gericht om vanuit een multidisciplinaire bril complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Ik werk binnen Convergence bij Convergence office. Dit is de plek van waaruit ondersteuning en coördinatie wordt gegeven aan het samenwerkingsverband. Vanuit mijn rol ondersteun ik verschillende werkgroepen. Zo weet ik bijvoorbeeld wat er speelt op de gebieden van HR, Legal, Communicatie, IP en data delen binnen Convergence. Verder wordt er binnen Convergence nu gewerkt aan een visie voor 2023-26. In kader hiervan ben ik aan het herzien welke governance structuur het best passend is voor de ambities van Convergence. Deze diverse rol maakt het zeer uitdagend en geeft mij ook de mogelijkheid om mijn achtergrondkennis in Bestuurskunde goed toe te passen."

Marijn Bethlehem - Programmasecretaris Faculteiten en Diensten Centraal
MA Religious studies & MA Asian studies

"Mijn tweede opdracht binnen het LDE traineeship is bij de directie ICT van de TU Delft. Hier ben ik werkzaam binnen het grote veranderprogramma Faculteiten en Diensten Centraal. Het programma richt zich op het verbeteren van het partnerschap tussen faculteiten, diensten en de directie ICT. Hiermee willen we passende digitalisering met maximaal toegevoegde waarde voor onderwijs en onderzoek realiseren, zodat de TU Delft ook in de toekomst een universiteit van wereldklasse blijft. Binnen dit programma krijg ik de vrijheid om mee te werken aan veel verschillende deelprojecten en te ontdekken waar mijn interesses en talenten liggen. Daarnaast leer ik op deze plek veel over programmamanagement en over organisatieverandering."

Sascha Wanna - International Relations beleidsadviseur diversiteit, inclusie en duurzaamheid 
MSc Internationale Bestuurskunde

"In mijn huidige functie als Diversiteit, Inclusie en Duurzaamheid beleidsadviseur bij Universiteit Leiden stel ik een beleidsplan op om studentenuitwisseling diverser, inclusiever en duurzamer te maken. Om dit mogelijk te maken heb ik zeer verschillende activiteiten en projecten opgezet en begeleid, wisselend van het Study Abroad Festival organiseren tot het veranderen van het universiteitsbrede selectieproces voor de uitgaande mobiliteit. Daarbij ben ik een evaluatie- en monitoringstraject aan het opstarten om de uitkomsten van het inclusie- en duurzaamheidsbeleidsplan meetbaar te maken. Om bij Universiteit Leiden het beoogde doel te behalen is vernieuwend beleid en een goed netwerk van fundamenteel belang. Daarom ben ik ben ik met meer dan zeventig stakeholders in gesprek gegaan over het internationale inclusie- en duurzaamheidsbeleid."

Bart Wesstein - Maatschappelijke Impact Evaluatie & Erkennen & Waarderen

"Na mijn studies Rechten en Rechtsfilosofie wist ik nog niet goed in welke sector ik aan de slag wilde gaan. Een typische jurist ben ik niet en ik vind het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten. Zo kwam ik in het LDE traineeship terecht bij de centrale HR-afdeling van de TU Delft. Daar mocht ik me direct als projectleider richten op het inclusiever maken van de wervings- en selectieprocedure. Het menselijke aspect van wetenschap bedrijven vind ik erg interessant, dus als tweede opdracht werk ik nu aan een andere cultuurverandering op HR-gebied aan de Erasmus Universiteit. Daar onderzoek ik de mogelijkheden om wetenschappers beter te erkennen en waarderen voor hun activiteiten naast hun onderzoek, zoals onderwijs, impactactiviteiten en leiderschap."

Bas Biesbroeck - Beleidsmedewerker Studiesuccess TU Delft

"Een van de grootste voordelen aan het traineeship vind ik dat je leert van elkaars ervaringen, waardoor het leerproces veel sneller gaat. In een reguliere job kan je misschien niet altijd bij je collega’s terecht als je ergens tegenaan loopt. Maar hier hebben we ongeveer 1 keer per maand een intervisiesessie waarin de trainees met elkaar delen hoe het gaat en voor welke uitdagingen we staan. Hierbij helpen we elkaar door goed door te vragen, het delen van eigen ervaringen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Hierdoor krijg je dus niet alleen antwoord op je eigen vragen, maar leer je ook van dat wat speelt bij de andere trainees."

Lisanne Bos - Project Officer bij Strategy Office
MA Media & Business

"Het Strategy Office houdt zich bezig met de strategie en de missie van de Erasmus Universiteit: Creating positive societal impact. Een van de prioriteiten van de strategie is ‘Taking repronsibility for a sustainable future’. Omdat duurzaamheid een thema is waar ik zelf veel mee bezig ben, sprak dit me meteen aan. Bij het Strategy Office kan ik mijn passie voor duurzaamheid combineren met mijn achtergrond in communicatie. Ik werk aan campagnes en video’s op het gebied van duurzaamheid, en schrijf de Sustainability Newsletter en het Sustainability Progress Report."

Reann Kersenhout - Projectmedewerker Flying Vision 
MA Development Studies ​

“Ik werk momenteel als teamlid aan een zeer ambitieus project genaamd Flying Vision. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft dit project betrekking op de toekomst van de luchtvaart en heeft als specifiek doel om duurzaam te vliegen in 2050. De belangrijkste vraag die Flying Vision probeert te beantwoorden, heeft betrekking op hoe een holistische, mensgerichte, duurzame visie voor 2050 in co-creatie kan worden bereikt. Dit project is geïnitieerd door de Technische Universiteit Delft en zal samen worden gerealiseerd met al haar mede-oprichtingspartners. Ik voel me zeer vereerd om deel uit te maken van dit traject en zie het als een investering in onze toekomst. Ik vind het geweldig dat dit project ernaar streeft om een grote en positieve impact te hebben. Tot dusver heb ik voornamelijk aan de projectmanagementkant van Flying Vision gewerkt. Omdat het echter een atypisch technisch project is met diverse partners in het luchtvaartecosysteem, ben ik ook betrokken bij onderhandelingen, strategische besluitvorming, en het creëren van een start-up mentaliteit. In de komende maanden zal ik me concentreren op het creëren van een plan voor monitoring en evaluatie van de voortgang van Flying Vision.”