Nieuwe rechten-master Governance of Migration and Diversity in Leiden

leiden law

Hoe zorgen we dat toekomstige juristen brede kennis hebben van migratie? Hierin voorziet de nieuwe rechten-master Governance of Migration and Diversity. Vanaf september 2024 kunnen studenten deze nieuwe master volgen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De nieuwe master komt voort uit het gezamenlijke Leiden-Delft-Erasmus programma Governance of Migration and Diversity.

De opzet van de master is multidisciplinair en leidt studenten op in de juridische aspecten van migratie en integratie, asiel en vluchtelingenbeleid, anti-racisme en diversiteit. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit verschillende academische disciplines zoals sociologie en bestuurskunde in Rotterdam, geschiedenis in Leiden en ontwikkelingsstudies bij het International Institute of Social Studies in Den Haag. De master wordt georganiseerd vanuit het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity.

Master of Laws

De master-track Governance of Migration and Diversity bestaat al langer maar uniek is dat deze variant bij de Leidse rechtenfaculteit de studenten na afronding de mastertitel LL.M. (Latin Legum Magister, Master of Laws) en toegang tot de zogenaamde togaberoepen (advocaat, officier van justitie, rechter) geeft, uiteraard afhankelijk van hun bachelor-vooropleiding. 

   We zien al een aantal jaren dat er en enorme druk is op onze bestaande vakken op het gebied van migratie.'
 
moritz jesseProf.dr.mr. Moritz Jesse is de coördinator van het nieuwe master-programma en licht toe wat de toegevoegde waarde is.
 

Wat was de aanleiding voor deze master?

'In de huidige tijd en in het bijzonder het politieke klimaat van vandaag hebben we juristen nodig die brede kennis over migratie hebben en niet alleen kennis hebben van ‘de wet’. Met onze multidisciplinaire aanpak als deel van een volwaardige rechtenopleiding met civiel effect, leiden we met deze unieke master juristen op die uiteindelijk ook kennis hebben van politiek en geschiedenis met betrekking tot migratievraagstukken. Daar is vandaag de dag een grote behoefte aan.'

Hoe werd het duidelijk dat er een maatschappelijke behoefte is aan deze rechtsgeleerden?

'We zien al een aantal jaren dat er een enorme druk is op onze bestaande vakken op het gebied van migratie. Vaak vragen studenten waarom er nog maar zo’n beperkt aanbod aan juridische masteropleidingen op dit gebied is. Ook hebben we onderzoek gedaan bij advocatenkantoren, rechtbanken, en bijvoorbeeld ministeries in Den Haag. Ze waren allemaal enthousiast over onze nieuwe, multidisciplinaire aanpak en opleiding. Je kan migratierecht tegenwoordig niet meer los zien van politieke en maatschappelijke vraagstukken!'

   Je kan migratierecht tegenwoordig niet meer los zien van politieke en maatschappelijke vraagstukken.'

Zien we nu in de rechtszaal en in juridische beleidsfuncties te weinig multidisciplinaire kennis van migratie, asiel, anti-racisme?

'Dat is inderdaad zo en wordt eindelijk door onze nieuwe LL.M. aangepakt. Je kan juridische vraagstukken op het gebied van migratie vaak alleen doorgronden en begrijpen met goede kennis van andere vakgebieden. Dit is trouwens ook cruciaal voor juristen die in ministeries in Den Haag, of bij de Europese Commissie in Brussel, of als beleidsmakers elders gaan werken.'

Kunnen rechten-studenten van alle universiteiten meedoen in deze master? 

'Iedere student met een juridische vooropleiding (bachelor LL.B. of vergelijkbaar) is welkom! De nieuwe opleiding is deel van het multidisciplinaire GMD masterprogramma. Onze studenten zullen deel uitmaken van de geweldige groep studenten die ieder jaar het GMD programma gaat volgen – ze zullen elkaar ontmoeten in de gezamenlijke vakken. Ons nieuwe multidisciplinaire LL.M. track van de GMD master maakt in feite het GMD programma compleet. We kijken ernaar uit om eindelijk ook juristen met een GMD certificaat te zien!'
 

Europa Instituut

De master is gehuisvest aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Het Instituut verricht wetenschappelijk onderzoek, verzorgt onderwijs en levert juridisch advies aan de particuliere en de openbare sector. De coördinator van het nieuwe LL.M. programma is Jean Monnet Professor dr. mr. Moritz Jesse. Voor meer informatie kijk naar onze webpagina of stuur een email naar GMD-legal@LAW.leidenuniv.nl.

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity
Europa Instituut

Volgend artikel