Anne Fleur van Veenstra bijzonder hoogleraar LDE Centre for BOLD Cities

Per 1 november 2023 is Anne Fleur van Veenstra, Wetenschappelijk Directeur van TNO Vector, benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘governance van data en algoritmen voor stedelijk beleid’ aan de Universiteit Leiden. De leerstoel is daarnaast verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, een strategische alliantie van Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Anne Fleur VeenstraVan Veenstra zal de bijzondere leerstoel invullen door het toegepaste, actiegerichte onderzoek van TNO Vector te verbinden met het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Leiden en de impact-ambitie van het Centre for BOLD Cities. Het acroniem ‘BOLD’ staat voor ‘Big, Open and Linked Data’.

Het Centre zet onder meer data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken en onderzoekt de ethische en sociale vraagstukken die daarmee gepaard gaan. De samenwerking van dit centrum met TNO Vector versterkt de impact van het wetenschappelijke werk en bouwt voort op het sterke netwerk van TNO rondom deze thematiek op gemeentelijk niveau.

Binnen de Universiteit Leiden is de bijzondere leerstoel verbonden aan het Instituut Bestuurskunde in Den Haag. Dit Instituut heeft een sterke internationale reputatie op het wetenschapsgebied rond data, digitalisering, beleid en het openbaar bestuur.

   Door de toenemende automatisering van overheidsprocessen is het begrijpen van de impact van de inzet van data en algoritmen, waaronder kunstmatige intelligentie, door Nederlandse gemeenten cruciaal.

Van Veenstra: "Ik kijk ernaar uit om het onderzoek van TNO naar governance van data en algoritmen te verbinden met het wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Leiden en het Centre for BOLD Cities. Door de toenemende automatisering van overheidsprocessen is het begrijpen van de impact van de inzet van data en algoritmen, waaronder kunstmatige intelligentie, door Nederlandse gemeenten cruciaal. TNO Vector speelt een leidende rol in actiegericht onderzoek naar de toepassing van data en AI in maatschappelijke- en beleidsvraagstukken. Zoals in het Policy Lab waar beleidsmakers de toepassing van data en algoritmen voor maatschappelijke vraagstukken veilig kunnen uitproberen. "

Liesbet van Zoonen, Academic Director Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities: “Met de komst van Anne Fleur naar onze Leidse BOLD partner versterken we onze Haagse ‘hub’. Het toegepaste en experimentele karakter van het werk van TNO op dit vakgebied past goed bij onze eigen onderzoeksbenaderingen en ik verheug me op de inspirerende kracht van Anne Fleur voor ons onderzoek naar de governance van stedelijke technologieën, in het bijzonder datatechnieken en AI.”

Bram Klievink, Hoogleraar Bestuurskunde en chair Public Policy & Digitalisation bij Universiteit Leiden: “Deze leerstoel geeft verder vorm aan een mooie samenwerking van kennispartijen in Den Haag op het snijvlak van digitale technologie en openbaar bestuur: het The Hague Centre for Digital Governance. De Universiteit Leiden – en in het bijzonder het Instituut Bestuurskunde – heeft geïnvesteerd in hoogwaardige expertise en een nadrukkelijk profiel op dit thema. We zijn verheugd met Anne Fleur van Veenstra als bijzonder hoogleraar binnen dit vakgebied. Wij kijken uit naar wat zij brengt vanuit haar ervaring met de verbinding tussen wetenschap en praktijk, haar inhoudelijke kennis op dit gebied en haar sterke netwerk op dit thema, waaronder met overheidsorganisaties.”

Meer informatie vindt u op:
TNO
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Volgend artikel