Minor Sustainable Development haalt studenten uit hun vertrouwde denkkader

minor sd

Nemen studenten uit Rotterdam en Delft de trein naar Leiden om daar een minor te volgen? Wel voor de minor Sustainable Development waar afgelopen vijf jaar steeds ‘buitenstudenten’ kwamen. Ze geven zowel de Leidse studenten als docenten nieuwe inzichten. Ecoloog Emily Strange geeft leiding aan de minor en legt uit hoe je het beste haalt uit zo’n diverse groep: ‘Je moet eerst een safe space creëren om te zorgen dat vanuit verschillende achtergronden ideeën worden gedeeld.’

emily strangeIeder jaar begint de groep nieuwe minor-studenten daarom met een kort verblijf in de Stay Okay in Noordwijk. Strange: ‘Door deze gezamenlijke start op een andere locatie, leren studenten en docenten elkaar kennen. Daardoor voelen studenten die van buiten komen zich sneller op hun gemak tijdens de colleges en werkgroepen in Leiden. Die safe space is belangrijk om het maximale uit de groep en het multidisciplinaire onderwijs te halen.’

   Een safe space is belangrijk om het maximale uit de groep en het multidisciplinaire onderwijs te halen’

IJsbrekers 

Samen plastic opruimen op het strand en wat Strange ‘cheesy icebreakers’ noemt zorgen ervoor dat de groep snel vertrouwd raakt met elkaar. Het werkt, want ze ziet vervolgens dat er nummers worden uitgewisseld, Whatsapp-groepjes ontstaan en gedurende het semester de studenten elkaar ook zelf opzoeken. Een netwerk dat ook later in hun loopbaan van pas kan komen.

minor sd

Diversiteit in achtergronden

Strange: ‘We laten de studenten ook direct ervaren wat de meerwaarde is van diversiteit in achtergronden. Ze krijgen een case en behandelen die eerst met hun eigen studiegenoten. Vervolgens mixen we de groepen en zien ze direct hoe dit tot andere inzichten leidt. Bijvoorbeeld het onderwerp 30/30: in 2030 moet 30% van de wereld beschermt natuurgebied zijn. De biologiestudenten kijken dan vooral naar natuurbehoud en -bescherming.’

   De studenten komen zo uit hun vertrouwde denkkader van dit is goed en dat is fout'

‘Maar dan zitten ze ineens aan tafel met studenten die zeggen: laten we ook kijken naar bewoners, bedrijven, wie het gaat betalen, wetgeving en had je al gedacht aan technologische innovaties? Vervolgens laten we groep verder inzoomen naar een lokale echt bestaande situatie, bijvoorbeeld natuur stimuleren hier in de stad. Dan zie je opnieuw de discussie veranderen, leren ze weer andere belangen af te wegen. Ook gastlezingen helpen hierbij. De studenten komen zo uit hun vertrouwde denkkader van dit is goed en dat is fout.’

studenten minor susta dev

Nieuwe inzichten

Ze leren, als derdejaars bachelor-student al best ver gevormd, dat er ook andere vragen, andere argumenten en andere onderzoeksmethodes zijn. Strange: ‘Wat ze ook ervaren is dat de verschillende aanpakken in een team heel waardevol zijn. De een is gewend veel te lezen en artikelen snel te ontleden. De ander heeft veel essays moeten schrijven en een derde is bekend met GIS-kaartsystemen. Zo kunnen ze elkaar helpen.’

Verrijking

Veel voordelen dus aan multidisciplinair onderwijs en een diverse studentengroep. Maar is een minor op deze manier organiseren niet veel extra werk voor de docenten? Ja, erkent Strange, de minor zou niet kunnen bestaan zonder al het enthousiasme en de inzet van de betrokken docenten en ondersteunend personeel. Maar deze intensieve opzet levert de docenten ook iets op, namelijk andere inzichten door de studentengroep: ‘Ik ben zelf bioloog en het is leuk om les te geven aan biologiestudenten, maar ik hou nog meer van het levendige debat dat ontstaat bij een diverse groep. Het is big fun en echt een verrijking om met studenten uit andere universiteiten en studierichtingen te werken.’

De minor Sustainable Development staat open voor derdejaars bachelorstudenten vanuit alle richtingen en ieder jaar verwelkomen ze dan ook een diverse groep. Een greep uit de verschillende achtergronden van de studenten van afgelopen jaar:

 • Biologie
 • International Studies
 • Urban Studies
 • Applied Earth Sciences
 • Arts Media and Society
 • Architecture
 • Biomedische wetenschappen
 • Bio-farmaceutische wetenschappen
 • Bouwkunde
 • Culturele Antropologie
 • Entrepreneurship & Business
 • University College
 • Geschiedenis
 • Psychologie
 • International Politics
 • International Relations & Organisations
 • Latin America Studies
 • Liberal Arts & Sciences
 • Linguistics
Meer informatie vindt u op:
Minor Sustainable Development

Volgend artikel