Netwerk Leiden-Delft-Erasmus ontmoet elkaar op eerste #Joinournetwork! event

Op 13 februari 2020 vond het eerste Leiden-Delft-Erasmus netwerkevent plaats onder de titel #Joinournetwork! Zo'n 120 gasten kwamen samen op de Bouwcampus van de TU Delft om kennis te maken met elkaar en met de nieuwe Chair LDE, prof. Wim van den Doel.

Van den Doel werd geïntroduceerd door Prof. Tim van der Hagen, voorzitter van de LDE-stuurgroep en Rector Magnificus van de TU Delft. Beiden schetsten in hun speeches een toekomstbeeld van de strategische alliantie en de achterliggende ambities en motieven van de drie samenwerkende universiteiten.

Tim van der Hagen en Wim van den Doel

Van den Doel begon met feiten en cijfers die de urgentie van samenwerking uit de wetenschap onderbouwen: 'Laten we het ons nog maar eens realiseren: in het jaar 2100 zal de wereldbevolking pieken op 10,9 miljard personen – dat zijn er 3,2 miljard meer dan nu, hetgeen weer 4 keer de totale bevolking van Europa is.'

'Al deze mensen zullen gaan consumeren, energie verbruiken, wonen in megasteden, deels migreren naar plaatsen elders op de wereldbol en als we alleen maar denken aan gevolgen voor de wereld wanneer deze personen dit alles gaan doen zoals wij dat nu doen, dan weten we dat we snel op zoek moeten naar oplossingen.'

Wim van den Doel
Prof. Wim van den Doel, Chair Leiden-Delft-Erasmus

Van den Doel: 'We kunnen het probleem ook projecteren op de regio. Het CBS voorspelt dat de Nederlandse bevolking zal blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. De groei zal voor een belangrijk deel het gevolg zijn van migratie. In 2040 zijn er daarbij twee keer zo veel personen van 80 jaar en ouder dan nu.'

'Eigenlijk staat de regio Zuid-Holland voor dezelfde uitdagingen als de wereld: we moeten steden leefbaar houden, onze samenleving moet inclusief blijven, de economie moet circulair worden, energie moet zonder CO-2 uitstoot worden opgewekt en geleverd, aan de klimaatverandering moeten we ons aanpassen en bij dat alles moeten nieuwe technologieën op een goede manier in de samenleving landen.'

   Eigenlijk staat de regio Zuid-Holland voor dezelfde uitdagingen als de wereld: we moeten steden leefbaar houden, onze samenleving moet inclusief blijven, de economie moet circulair worden

'Om dat allemaal te kunnen bereiken zijn wetenschappelijke doorbraken noodzakelijk. En om die doorbraken te kunnen realiseren is interdisciplinaire samenwerking nodig. Het werken hieraan is geen luxe, maar bittere noodzaak. Onze grote maatschappelijke vraagstukken zijn urgent! Vandaar dat we als Leiden-Delft-Erasmus samenwerken.'

Convergentie: nieuwe combinaties van samensmeltende wetenschapsgebieden

Waar in de eerste fase van Leiden-Delft-Erasmus het multidisciplinair samenwerken nog als de troefkaart werd gezien in het oplossen van de urgente maatschappelijke vraagstukken, werd nu convergentie, het samensmelten van en ontstaan van nieuwe vakgebieden, door zowel Tim van der Hagen als Wim van den Doel genoemd als belangrijke nieuwe aanpak van de universiteiten. 

Tim van der Hagen
Prof. Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur TU Delft

Tim van der Hagen: 'Als er iets overduidelijk is geworden de afgelopen jaren, is het de hardnekkigheid van problemen met klimaat, gezondheidszorg, de digitale samenleving, en de toenemende urgentie er iets aan te doen. Dat geldt voor ons en onze regio, maar ook voor de rest van de wereld.' 

'Tegelijkertijd zien we parallel aan onze geweldige samenwerking, een verdere ontwikkeling: een verschuiving in de manier om vanuit de wetenschap naar zulke complexe, in elkaar grijpende uitdagingen te kijken. Dat gebeurt meer en meer niet meer alleen vanuit vakgebieden die naast elkaar opereren, of multidisciplinair zoals dat heet, maar steeds meer als het ware versmelten, zodat er nieuwe kennisgebieden of disciplines uit kunnen ontstaan.' 

   Convergentie is de integratie van techniek, natuurwetenschappen, informatica, biowetenschappen en de geesteswetenschappen, om onderzoek te versnellen en tot baanbrekende resultaten te komen.

'Dat is wat we convergentie noemen: de integratie van techniek, natuurwetenschappen, informatica, biowetenschappen en de geesteswetenschappen, om onderzoek te versnellen en tot baanbrekende resultaten te komen.'

Karel van dern Berghe
Dr. Karel van den Berghe, TU Delft, onderzoeker ACCEZ

Daarna volgde een presentatie door onderzoeker Dr. Karel van den Berghe, faculteit Bouwkunde TU Delft, over onderzoek naar circulair bouwen op De Binckhorst. Dit project is een voorbeeld van multidisciplinair onderzoek van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability samen met regionale overheden, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.

Van den Berghe gaf uitleg hoe wetenschappers vanuit verschillende disciplines uit Leiden, Delft en Rotterdam samenwerken in onderzoekslijnen, op initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Met dit versnellingsprogramma, ACCEZ, wil de provincie op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde stappen zetten naar een circulaire economie. Meer informatie: www.accez.nl 

Wilt u tijdig geattendeerd worden op het volgende Leiden-Delft-Erasmus Netwerkevent? Meld u aan voor de nieuwsbrief, deze verschijnt drie keer per jaar. Of volg Leiden-Delft-Erasmus op Twitter en LinkedIn.

Bijlagen
Speech prof. Wim van den Doel, Chair LDE, 13 febr 2020 (127.33 kB)

Volgend artikel